Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

FILMÓWKA

 • Serial dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1996
 • Barwny, 11 odcinków x ok. 20 min

Serial dokumentalny poświęcony historii łódzkiej szkoły filmowej od początków jej istnienia po dzień dzisiejszy

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Pierwowzory
schowaj

Pierwowzór
FILMÓWKA
AutorKrzysztof Krubski
AutorMarek Miller
AutorZofia Turowska
AutorWaldemar Wiśniewski

Varia
pokaż

Patrz także:
schowaj

POSZUKIWANIE MIEJSCA (1)

 • Odcinek serialu
 • 20 min

Początki polskiej kinematografii po II Wojnie Światowej. Kraków, jako miejsce powstania Instytutu Filmowego - pierwszej w powojennej Polsce, filmowej instytucji dydaktycznej. Studenci, klimat, profesorowie, pierwsze filmy. Mówią o tym pierwsi studenci Instytutu. Cytowane są jedne z pierwszych polskich filmów powojennych (Wieliczka - J.Brzozowskiego, 2+2=4 A.Bohdziewicza oraz pierwszy film W.J.Hasa jeszcze amatorski). Pojawia się idea utworzenia Szkoły Filmowej w Łodzi.
Występują: Edward Zajicek, Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Has, Mieczysław Jahoda.

POCZĄTEK (2)

 • Odcinek serialu
 • 20 min

Powstanie Szkoły Filmowej w Łodzi w 1948r. Pierwsze lata pracy Szkoły wspominają pierwsi studenci m.in. Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Janusz Morgenstern, Kazimierz Karabasz. Mówią o szczególnym klimacie politycznym czasów, w których wówczas działała Szkoła. Wspominają pierwszych profesorów Uczelni: Antoniego Bohdziewicza, Jerzego Toeplitza, Stanisława Wohla. Cytowany jest film o Szkole z 1950 roku oraz szkolne etiudy" "Walczymy o pokój" L.Ordo i "Ceramika iłżecka" Andrzeja Wajdy.
Występują: Andrzej Brzozowski, Kazimierz Karabasz, Kazimierz Kutz, Henryk Kluba, Jerzy Mierzejewski, Janusz Morgenstern, Andrzej Wajda, Jerzy Wójcik.

WE WŁASNYM KRĘGU (3)

 • Odcinek serialu
 • 20 min

Praca i akademickie życie studentów w pierwszych latach działania Szkoły. Co, gdzie i kiedy było. Po Szkole oprowadza były wykładowca i wieloletni dziekan wydziałów filmowych, znany art.malarz Jerzy Mierzejewski. Rozmówcy wspominają codzienne życie w Uczelni, która funkcjonowała w szczególnych warunkach zamkniętego kręgu osób. Wspominają historię szkolnych schodów. Użyte są materiały filmowe o Uczelni z lat 1950 oraz fragmenty filmu dokumentalnego z udziałem Romana Polańskiego.
Występują: Andrzej Brzozowski, Henryk Kluba, Kazimierz Kutz, Wanda Jakubowska, Janusz Morgenstern, Marek Nowicki, Witold Sobociński, Kazimierz Karabasz, Jerzy Mierzejewski, Roman Polański.

PIERWSZE ETIUDY (4)

 • Odcinek serialu
 • 20 min

Pierwsze studenckie etiudy z początku lat 50-tych. O tych, swoich pierwszych pracach mówią Andrzej Wajda ("Kiedy ty śpisz", "Zły chłopiec"), Witold Sobociński ("Łodzie wypływają o świcie"), Henryk Kluba ("Ocalenie"), Kazimierz Karabasz ("Jak co dzień"). Opowiadając o swojej pracy, opisują jednocześnie szczególną atmosferę w jakiej te filmy powstawały.
Występują: Andrzej Brzozowski, Henryk Kluba, Kazimierz Kutz, Kazimierz Karabasz, Witold Sobociński, Andrzej Wajda.

TROCHĘ WOLNOŚCI (5)

 • Odcinek serialu
 • 19 min

Po przełomie politycznym 1956 roku, nastał przejściowo czas ograniczonej wolności, dało się to także odczuć w kulturze, sztuce i także w filmie. W Szkole Filmowej są to czasy filmów Romana Polańskiego, humoru Sławomira Mrożka, czas zabaw i jazzu, którego kolebką w Polsce była łódzka Szkoła Filmowa. O tym wyjątkowym dla Szkoły okresie opowiadają z dużym sentymentem m.in.: Witold Leszczyński, Kazimierz Kutz, Janusz Morgenstern, Henryk Kluba, Witold Sobociński, Roman Polański (mat.archiwalne) i inni. Cytowane są fragmenty etiud: "Rozbijemy zabawę" i "Uśmiech zębiczny" Romana Polańskiego, "Rondo" Janusza Majewskiego - film z udziałem Sławomira Mrożka i Stefana Szlachtycza, "Rozmowy jazzowe" Andrzeja Brzozowskiego - pierwszy polski film o jazzie, występuje zespół "Melomani" - pierwszy polski zespół jazzowy.
Występują: Andrzej Brzozowski, Henryk Kluba, Kazimierz Kutz, Witold Leszczyński, Janusz Morgenstern, Roman Polański (mat.archiwalne), Witold Sobociński, Marek Nowicki.

TAJEMNICE KINA (6)

 • Odcinek serialu
 • 19 min

O "tajemnicach", raczej o okolicznościach towarzyszących realizacji niektórych znanych etiud studenckich powstałych w drugiej połowie lat 50tych, mówią ich autorzy lub osoby bezpośrednio współpracujące przy produkcji. Opowiadają o tak znanych etiudach jak: "Dwaj ludzie z szafą" R.Polańskiego, "Rozbijemy zabawę" także R.Polańskiego, "Portret mężczyzny z medalem" Witolda Leszczyńskiego czy "Narodowość polska" J.Rutkiewicza o polskich repatriantach z ZSRR.
Występują: Witold Leszczyński, Henryk Kluba, Marek Nowicki, Andrzej Wajda.

POTEM BYŁ 68 ROK (7)

 • Odcinek serialu
 • 21 min

Początek lat 60tych, to kontynuacja wspaniałego rozwoju Szkoły. Swoje etiudy kręcą Jerzy Skolimowski, Marek Piwowski, Krzysztof Zanussi i inni. Wszyscy mają poczucie studiowania w wyjątkowej Uczelni. Przychodzi rok 1968, w którym miały miejsce znaczące wydarzenia polityczne. Był to dla Szkoły decydujący i bardzo znaczący wstrząs, który na wiele lat odmienił ją całkowicie. Odeszło całe kierownictwo Uczelni. Szkoła stała się obiektem manipulacji politycznej. O początku lat 60tych, a potem o okresie Marca 68' i jego konsekwencjach dla Szkoły Filmowej, opowiadają m.in. Andrzej Titkow, Kazimierz Karabasz, Władysław Wasilewski, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi i inni. Cytowane są fragmenty etiud "STS 58" - śpiewa Elżbieta Czyżewska, "Erotyk" Jerzego Skolimowskiego (występują E.Czyżewska i G.Holoubek), "Muchotłuk" Marka Piwowskiego, "Argentyna" Radosława Piwowarskiego, "Dom" Andrzeja Titkowa, "Jutro" Wojciecha Wiszniewskiego, "Śmierć prowincjała" Krzysztofa Zanussiego.
Występują: Kazimierz Karabasz, Krzysztof Kieślowski, Witold Leszczyński, Marek Nowicki, Andrzej Titkow, Józef Robakowski, Władysław Wasilewski, Krzysztof Zanussi.

W CIENIU POLITYKI (8)

 • Odcinek serialu
 • 19 min

Wydarzenia marcowe 1968r. zmieniły bardzo Szkołę Filmową i rzuciły na nią polityczny cień na następne dziesięciolecie. Klimat przełomu w miarę swobodnych lat 50tych i początku 60tych, minął bezpowrotnie. O atmosferze studiów w latach 70tych mówią m.in. Feliks Falk, Janusz Kijowski, Piotr Szulkin, wspominają także postacie cenionych przez siebie pedagogów Uczelni: Jerzego Bossaka, Jerzego Mierzejewskiego, Wojciecha Hasa, Bolesława Lewickiego. Cytowane są fragmenty etiud studenckich" "Siła przebicia" F.Falka, "Argentyna" R.Piwowarskiego, "Dzień pracy" Andrzeja Barańskiego, "ZK Sieradz" J.Kijowskiego, "Przyczynek do teorii językoznawstwa" Filipa Bajona, "Wszystko" P.Szulkina, "Drabina" Agnes Siedlecki, "Mechaniczna narzeczona" Henryka Dederki.
Występują: Feliks Falk, Wojciech J.Has, Piotr Szulkin, Janusz Kijowski, Wojciech Bruszewski, Józef Robakowski, Jerzy Mierzejewski, Andrzej Mellin.

WARSZTAT FILMOWY (9)

 • Odcinek serialu
 • 20 min

W początkach lat 70tych, w trudnym dla Uczelni politycznie okresie, grupa studentów zainteresowanych eksperymentem filmowym utworzyła awangardową grupę "Warsztat". Mimo trudności wynikających ze szczególnych okoliczności w jakich była Szkoła, "Warsztat" okazał się ciekawym doświadczeniem twórczym w dziejach powojennej polskiej awangardy filmowej. Z tej grupy wyszedł m.in. Zbigniew Rybczyński, Ryszard Waśko oraz inni. O powstaniu i pierwszych trudnych latach działania "Warsztatu" w Szkole Filmowej, opowiadają dwaj jego współtwórcy: Józef Robakowski i Wojciech Bruszewski. Cytowane są liczne filmy twórców grupy.
Występują: Wojciech Bruszewski, Mieczysław Jahoda, Józef Robakowski, Janusz Kijowski, Krzysztof Kieślowski.

PROKLAMUJEMY STRAJK (10)

 • Odcinek serialu
 • 20 min

W grudniu 1980 roku, studenci proklamowali strajk okupacyjny w Szkole Filmowej. Domagali się zmiany Ustawy o szkolnictwie wyższym, autonomii Uczelni i możliwości samodzielnego decydowania o wyborze Rektora. O przebiegu strajku, klimacie tamtych czasów i rezultatach strajku, opowiadają jego organizatorzy i uczestnicy a także ówcześni delegaci Stowarzyszenia Filmowców Polskich wizytujący wtedy uczelnię. Cytowany jest film dokumentalny Małgorzaty Potockiej "Odnowa" nakręcony podczas strajku.
Występują: Piotr Bikont, Krzysztof Kieślowski, Janusz Kijowski, Józef Robakowski, Krystyna Zwolińska.

2023.01.18 00:46:32
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.