Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

TAJEMNICE POCZĄTKÓW POLSKI

 • Cykl dokumentalny

Nagrody
schowaj

 • 2016
  Kielce (Przegląd Filmów Edukacyjnych "Człowiek w poszukiwaniu wartości")-"Filmowy Ziemowit" w kategorii: filmowy projekt edukacyjny

WYSPA WŁADCÓW

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2012
 • Barwny, 45 min

Tytułowa wyspa władców to Ostrów Lednicki, leżący między Gnieznem a Poznaniem, na którym znajdowała się jedna z siedzib Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Film przedstawia jego dzieje od czasów rozpoczęcia budowy rezydencji książęcej na wyspie (druga połowa X wieku) do najazdu na Wielkopolskę i zniszczenia grodu przez czeskiego księcia Brzetysława (ok. 1038 r.).
Sceny z prologu filmu symbolizują historyczny przełom w państwie Mieszka I; dotychczasowe wierzenia pogańskie ma zastąpić wiara chrześcijańska, wprowadzana z woli księcia Polan. Jednym z najważniejszych zadań w tym planie była budowa nowych grodów, a w nich murowanych obiektów sakralnych, kościołów i kaplic oraz rezydencji pałacowych władcy. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2013
  Częstochowa (Polonijny Festiwal Multimedialny "Polskie ojczyzny")-Nagroda Specjalna
  Nagroda Specjalna prof. Wiesława Wysockiego
 • 2013
  Irun (Międzynarodowy Festiwal Filmów Archeologicznych)-Nagroda Arkeolan
 • 2013
  Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych "Edukino")-Złoty Kopernik
  w kategorii filmów edukacyjnych dla dzieci (ze szkół podstawowych)
 • 2013
  Eugene (The Archeology Channel International and Video Festival)-Wyróżnienie Honorowe
  za animację i efekty specjalne

MIASTO ZATOPIONYCH BOGÓW

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2013
 • Barwny, 44 min

Dzieje wczesnośredniowiecznego Wolina mające swoje odzwierciedlenie w zapisach kronikarzy, w staroskandynawskich sagach, a także w legendach są niezwykle barwne. Obraz miasta, jaki wyłania się z tej filmowej opowieści, powstał na podstawie wyników wieloletnich badań prowadzonych przez naukowców. Przy dzisiejszym stanie wiedzy wydaje się jedną z najbardziej prawdopodobnych wizji grodu. Czy naukowcy są zgodni w swoich hipotezach? Widzowie poznają różne stanowiska, a które z nich są trafne, pokażą w przyszłości towarzyszące archeologii coraz to nowe metody badawcze. Wolin cieszy się wyjątkową sławą w świecie odtwórców historycznych dzięki corocznemu Festiwalowi Słowian i Wikingów. W filmie występuje ich kilkuset, w tym wielu obcokrajowców, w rolach dawnych rzemieślników, kupców i wojowników. Scenografią większości scen był unikalny woliński skansen archeologiczny. Dopełnieniem są wirtualne rekonstrukcje całego kompleksu osadniczego nad Dziwną.
Film "Miasto zatopionych bogów" jest efektem współpracy filmowców, naukowców, odtwórców historycznych i wielu ludzi dobrej woli, których połączyła pasja poznawania tajemnic początków Polski. Z nadzieją, że pasja ta będzie się udzielać także widzom. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda dla najlepszego dokumentu historycznego
  w konkursie międzynarodowym
 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Grand Prix dla najlepszego filmu polskiego
  w konkursie polskim
 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda w kategorii: Najlepszy dokument
  w konkursie polskim
 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda za najlepszy scenariusz
  w konkursie polskim
 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda za najlepsze zdjęcia
  w konkursie polskim
 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda za najlepsze zdjęcia
  w konkursie polskim
 • 2014
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda za najlepsze zdjęcia
  w konkursie polskim
 • 2014
  Zamość (Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z Historią")-Nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego

UKRYTE GNIAZDO DYNASTII

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2014
 • Barwny, 44 min

Autorzy filmu wraz z naukowcami poszukują prawdziwego miejsca narodzin dynastii Piatów. Czy faktycznie jest nim Gniezno czy może gród w Kaliszu - Zawodziu. Naukowcy różnych specjalności: archeolodzy, dendrochronolodzy, historycy przedstawiają argumenty za i przeciw obu tym koncepcjom. Widzowie zaś dzięki animacjom komputerowym przenoszą się w czasy Mieszka I, by śledzić tajniki życia codziennego ówczesnych mieszkańców grodu oraz poznawać skutki wielkich wydarzeń politycznych owych czasów - zarówno dla przyszłości jak i ludzi żyjących w tamtych czasach. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2015
  Warszawa (Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych)-"Brązowa Szabla" w kategorii filmu dokumentalnego
 • 2015
  Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych "Edukino")-Złoty Kopernik
  w kategorii: Historia
 • 2015
  Warszawa (Film, Art & Tourism Festival)-"Tourist Owl"
  dla najlepszego dokumentu, który może służyć nauce

KRZYŻ I KORONA

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 53 min

  Lokacje: Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Kraków, Wiślica.

Film "Krzyż i korona" jest kolejnym z serii fabularyzowanych filmów dokumentalnych Zdzisława Cozaca pt. "Tajemnice początków Polski". Autor prezentuje w nim najnowszy stan wiedzy o chrzcie Mieszka I i chrystianizacji państwapierwszych Piastów, od czasów przedchrześcijańskich do koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 r.
Jak w każdej z dotychczasowych części serii, krótkie wypowiedzi naukowców przeplatają się z barwnymi inscenizacjami przedstawianych wydarzeń i animacjami odkrywanych przez archeologów obiektów.
Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, co mógł na tym zyskać, a co stracić? Kiedy i gdzie ochrzczono naszego pierwszego historycznego władcę, jakie daty i miejsca są dziś brane pod uwagę? Czy Mieszko rzeczywiście zwalczał skutecznie starą wiarę i zabiegał o chrystianizację swych poddanych? Jakie ślady religii chrześcijańskiej z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego przetrwały do naszych czasów? Dlaczego chrześcijańską stolicą państwa pierwszych Piastów zostało Gniezno? Czy Bolesław Chrobry mógł bez zgody papieża założyć królewską koronę? Od kiedy nasze państwo nazywa się Polską? Na pytania te odpowiadają znani historycy i archeolodzy, prezentując swoje hipotezy i obalając utrwalone w popularnym obiegu mity, związane z wprowadzaniem przez Piastów nowej wiary. Wypowiedzi te przewijają się pomiędzy scenami, które obrazują m.in. przybycie Dobrawy do Mieszka, bitwę piastowskiego księcia z Wieletami, chrzest Mieszka, zaprowadzenie chrześcijaństwa wg obrazu Jana Matejki, niszczenie pogańskich bałwanów czy spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III w Gnieźnie w 1000 r. Film zamyka scena koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 r. , która potwierdzała wysoką rangę wczesnopiastowskiej Polski w chrześcijańskiej Europie.
W filmie występują cenieni historycy i archeolodzy: prof. prof. Andrzej Buko, Wojciech Fałkowski, Tomasz Jasiński, Tomasz Jurek, Michał Kara, Hanna Koćka - Krenz, Roman Michałowski, Stanisław Rosik, Henryk Samsonowicz, Dariusz A. Sikorski, Jerzy Strzelczyk i Przemysław Urbańczyk. W inscenizacjach do filmu uczestniczyło kilkudziesięciu odtwórców historycznych pod wodzą Alberta Kiszkurno z Drużyną Wojów Piastowskich Jantar.
Film "Krzyż i korona" pokazuje, że mimo wielu nowych informacji uzyskanych w ostatnich latach dzięki rozwojowi nauki, chrzest Mieszka i początki chrystianizacji w państwie pierwszych Piastów kryją nadal wiele tajemnic i są przedmiotem naukowych sporów. Mimo wszystko ważne jest, by spojrzeć na te wydarzenia z dzisiejszej perspektywy i przełamać ciągle żywe fałszywe stereotypy, co autor filmu stara się czynić. [TVP]

Zwiastun
pokaż

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2016
  Lublin (Film, Art & Tourism Festival)-Nagroda dla najlepszego dokumentu historycznego
 • 2016
  Niepokalanów (Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów)-II Nagroda w kategorii dokumentów fabularyzowanych
 • 2016
  Warszawa (Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych)-Specjalna "Złota Szabla"
  za film związany z 1050 rocznicą chrztu Polski
 • 2016
  Warszawa (Festiwal Polonijny "Losy Polaków")-Grand Prix
 • 2016
  Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych "Edukino")-Złoty Kopernik
  w kategorii: Historia

DROGA DO KRÓLESTWA

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2018
 • Barwny, 52 min

Film ukazuje podbój przez Mieszka I ziem nad Odrą i Wisłą, które stały się fundamentem Polski. Jaki obszar zdołał opanować Mieszko I w czasie swoich rządów? Mapę jego państwa wydedukowano z mało precyzyjnego opisu granic, zawartego w dokumencie zwanym Dagome iudex. Interpretacja ta budzi dziś wiele wątpliwości. Film jest próbą weryfikacji popularnej mapy państwa Mieszka I poprzez poszukiwanie jego śladów archeologicznych w różnych regionach naszego kraju. Po drodze pojawiają się pytania: czy piastowski władca miał strategię podboju ziem nad Odrą i Wisłą? Na jakich terenach szczególnie mu zależało? Skąd czerpał środki na zbrojenia i budowę nowych grodów? I wreszcie - czy mógł mieć wizję budowy Polski? Z filmu wyłania się wizerunek naszego pierwszego historycznego władcy odbiegający od podręcznikowego przekazu. Paradoksem jest, że Mieszka I, który nie wiedział, że jest Polakiem i buduje Polskę, uważamy za twórcę Polski. I słusznie! Obszar, który zdołał sobie podporządkować Mieszko I, przejął, a następnie poszerzył jego syn Bolesław Chrobry, przyjmując nazwę Polska dla swego królestwa. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2018
  Zamość (Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z Historią")-Wyróżnienie
 • 2018
  Łódź (Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów "MediaTravel")-I Nagroda
 • 2018
  Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych "Edukino")-Złoty Kopernik
  w kategorii: Zwycięstwa oręża polskiego

Z OTCHŁANI PRADZIEJÓW

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2019
 • Barwny, 63 min

Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. A co przed państwem Mieszka? Niektórzy twierdzą, że były inne organizmy polityczne na przykład Wielka Lechia. Autorzy filmu, szukając odpowiedzi na tę zagadkę, podążają śladami archeologów i na podstawie ich odkryć starają się najpierw odpowiedzieć na pytanie: jakie ludy mieszkały na terenie Polski, zanim powstało państwo Piastów? Trafiają na ślady Celtów, Scytów, Gotów, Słowian i innych ludów. Z tej mozaiki wyłania się zdumiewające i bogate w nieoczekiwane zwroty akcji życie ludzi, którzy przed tysiącami lat mieszkali nad Wisłą i Odrą. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2020
  Zamość (Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z Historią")-Nagroda "Zamość – Perła Renesansu" dla najlepszego filmu dokumentalnego o tematyce historycznej
 • 2021
  Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych "Edukino")-Złoty Kopernik
  w kategorii: Tradycja

OD POPIELA DO PIASTA

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2022
 • Barwny, 60 min

Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. A co przed państwem Mieszka? Przyjęło się, że chrzest Mieszka I w 966 roku wyznacza datę początkową państwa polskiego. Jednak zręby naszego państwa powstały wcześniej. Najstarsza znana nam kronika mówi o trzech poprzednikach Mieszka I. Czy to znaczy, że dzieje Polski piastowskiej zaczęły się trzy generacje wstecz? Ten opis początków dynastii, która założyła Polskę, powstał niemal 120 lat po śmierci Mieszka I. Jego autor nie podpisał się pod swoim dziełem. Kronikarza tego nazwano Gallem Anonimem, bo przypuszczano, że pochodził z Galii. Z najnowszych badań wynika, że raczej był Wenecjaninem. Przybył do nas z Węgier w orszaku Bolesława Krzywoustego, który zlecił mu napisanie historii swojej piastowskiej dynastii. Dziejopis nie przekazał żadnych innych informacji o przodkach Mieszka I, ani o czasach, w których żyli. Dziś te okryte tajemnicą czasy budzą wielką ciekawość: co faktycznie działo się w czasach, gdy czczono u nas „bałwany”, gdzie i kiedy i jak Piastowie mogli dojść do władzy? Tym tropem za naukowcami będą podążać widzowie filmu.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.11.07 00:20:28
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski