Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KONGRES NIEDOKOŃCZONY

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2009
  • Barwny, 51 min

Przygotowania do organizacji jesienią IV Kongresu Kultury Polskiej nieodparcie przywodzą wspomnienia dramatycznie przerwanego wprowadzeniem stanu wojennego II Kongresu z grudnia 1981 roku. Ówczesny przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Jan Białostocki w przemówieniu inauguracyjnym powiedział, że powodem zorganizowania kongresu była chęć spojrzenia w przyszłość polskiej kultury. Warto obecnie po 20 latach istnienia wolnej, demokratycznej Polski zweryfikować tamtą wizję. Tej właśnie refleksji byłby poświęcony film dokumentalny, ponieważ zachowała się w archiwach TVP prawie cała retransmisja kongresu nigdy dotąd nie emitowana. Z dzisiejszego punktu widzenia jest to zapis wyjątkowy nie tylko dlatego, że nikt wówczas nie przewidział rewolucji w komunikacji kulturowej i społecznej spowodowanej możliwościami jakie daje dostęp do Internetu. Nikt też nie przypuszczał, że znajdziemy się w strukturach Europejskich. Ale przede wszystkim jest to materiał fenomenalny, ponieważ intelektualiści i artyści wypowiadali się w sposób całkowićie otwarty i wolny. Wiedzieli co było złe, co szkodziło rozwojowi kultury w przeszłości, przed sobą natomiast nie mieli nic poza eksplozją swobody, żadnych realnych przesłanek dotyczących zmian politycznych i ekonomicznych, wręcz przeciwnie. Jak powiedział wówczas Jan Józef Szczepański: kongres przypomina orkiestrę grającą na tonącym Tytanicu. Dlatego można było stworzyć wizję nieograniczoną i idealną. Z równym entuzjazmem oklaskiwano mówców optujących za samofinansowaniem się kultury jak i tych, którzy nakładali na państwo obowiązek upowszechniania dóbr kultury i zapewnienia społeczeństwu równego do niej dostępu. Słusznie żądano swobodnej wymiany kulturalnej i naukowej ze światem, jednocześnie w ogóle nie brano pod uwagę, że to otwarcie na świat przyniesie również konsumpcyjną popkulturę. Twórcy i odbiorcy kultury jawili się jako równoprawne, świadome podmioty społeczne o zbliżonych aspiracjach. Może właśnie dzięki nieprzewidywalności zmian ustrojowych, transformacji gospodarczej i społecznej na kongresie w 1981 r. bez ograniczeń, niejako w formie czystej wyznaczono priorytety i określono warunki rozwoju bogatej i w pełni niezależnej kultury. Zadaniem filmu będzie pokazanie na ile ówczesna wizja zrealizowała się w wolnej Polsce. Wizja kultury tworzonej bez cenzury, niezależnej, pluralistycznej, pozbawionej ksenofobii, nacisków politycznych, kultury na najwyższym poziomie, związanej z nauką, edukacją, służącą świadomemu jej potrzeb społeczeństwu. Nie idzie tu o wartościowanie, na dzielenie rzeczywistości kulturalnej Polski XXI wieku na klęski i sukcesy. Celem filmu będzie pokazanie przekształceń zachodzących w kulturze pod wpływem wolnego rynku, zmian struktury społecznej i modernizacji. Zweryfikowanie ówczesnych ideałów z dzisiejszą rzeczywistością może nam uświadomić co można i należy dziś zmienić i naprawić.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:40:16
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman