Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

CIEŃ RADIOSTACJI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2003
  • Barwny, 45 min

Autorzy dokumentu sięgają do przeszłości Gliwic, przedstawiają burzliwe dzieje miasta oraz jego dzień dzisiejszy. Osnową filmu jest opowieść o historii gliwickiej radiostacji, najbardziej charakterystycznej budowli Górnego Śląska, której konstrukcja przypomina słynną wieżę Eiffla, tyle że zbudowana została z drewna. Wykorzystano bogate materiały archiwalne, stare zdjęcia, fragmenty filmów "Akcja Himmler" Zbigniewa Chmielewskiego, "Aby kwitło życie" Jerzego Hoffmana. Ilustracją wydarzeń sprzed lat są też inscenizowane scenki. O minionych czasach dowiadujemy się z wypowiedzi mieszkańców miasta, którzy nadal tu żyją, a także wysiedlonych Niemców, repatriantów ze Lwowa oraz byłych pracowników radiostacji. 31 sierpnia 1939 roku w Gliwicach miało miejsce pamiętne wydarzenie. Przygotowany został napad prowokacyjny na niemiecką radiostację. Sześciu esesmanów w cywilu wtargnęło na teren obiektu, nadając komunikat po polsku, że radiostacja znajduje się w rękach polskich powstańców. Dwaj urzędnicy byli bezradni wobec uzbrojonych i gotowych na wszystko napastników. Dzień później, 1 września tego roku, rozpoczęła się niemiecka kampania zbrojna przeciwko Polsce, oskarżanej o rzekome prowokacje. W wyniku dalszej działalności hitlerowców, już po zajęciu Polski, został nakręcony film propagandowy o terrorze stosowanym przez Polaków wobec bezbronnych Niemców, którzy na mocy Traktatu Wersalskiego zostali uznani przez państwo polskie wbrew swej woli za obywateli polskich. Pokazywano, jak uciekali przed rzekomymi bandami polskich morderców na teren Rzeszy. Rok 1945 w wyniku ofensywy styczniowej wojsk radzieckich i polskich miał przynieść Gliwicom upragnioną wolność. We wspomnieniach wielu byłych mieszkańców ten rok kojarzy się z wielką tragedią. Wkraczający do miasta Rosjanie podpalili wówczas teatr, który należał do najwspanialszych na Górnym Śląsku. Opowiadają o tamtych czasach mieszkający w Gliwicach Niemcy, którzy byli wysiedlani ze swoich domów. W wagonach towarowych jechali na Zachód. W czasach komunistycznych radiostacja gliwicka zagłuszała Radio Wolna Europa. Pracownicy radiostacji nigdy nie mieli bezpośredniego kontaktu z ubekami, którzy wydawali im polecenia. Kolejne rozkazy napływały jedynie za pośrednictwem specjalnego telefonu. Najważniejszym jednak wspomnieniem dla Ślązaków z powojennej Polski jest wizyta Ojca Świętego na gliwickim lotnisku 15 czerwca 1999 roku. Przybyły tłumy wiernych, jednoczyły się w pokoju i miłości różne nacje. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.06.06 01:50:14
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.