Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MOJE ŚWIATY

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 29 min

Opowieść o Ludwiku Lewinie. Jako Polak i Żyd, Lewin należał do świata, którego już nie ma. Było w nim miejsce na tolerancję, dialog i zgodną koegzystencję wielu narodów. W tych realiach powstawały wybitne dzieła, a nasz kraj współtworzył pozytywną rzeczywistość ówczesnej Europy. To wszystko zniszczyli hitlerowscy i sowieccy najeźdźcy, a kropkę nad i postawili ostatecznie zarządcy PRL przy współudziale swoich obywateli w 1968 roku. Lewin opuścił Polskę już w 1967 roku. Jego życie zaczęło się od początku w zupełnie nowych światach, dla których głównym tłem była Francja. Był to najpierw ciężki los emigranta, bez domu i środków do życia. Ostatecznie osiada w Paryżu, gdzie pracuje jako dziennikarz i publicysta (od wielu lat przede wszystkim dla BBC). Kiedy rozpoczęły się zmiany w Polsce, zmierzające do obalenia komunizmu, przyjmuje na siebie rolę niezwykle aktywnego "adwokata" naszego kraju w Europie. Robi to lepiej niż inni, bo z dystansu, z polsko-europejską świadomością. Doskonale rozumie znaczenie dokonujących się przemian. Nie szuka rozgłosu i tanich sensacji. Pracuje solidnie, zgodnie z etyką zawodową, zrozumiałą tylko dla prawdziwych profesjonalistów. To od Lewina uczyli się zawodu polscy dziennikarze: najpierw pracujący dla emigracyjnych mediów i później, po 1989 roku, korespondenci krajowych środków masowego przekazu, w tym także dla TVP. Jego rola była w tym okresie nie do przecenienia. Niestety jak na razie nikt mu za to nie podziękował (prezentowany materiał choć w części niweluje to zaniechanie). Dzisiaj Ludwik Lewin współtworzy nowy świat, którym jest rozszerzona Unia Europejska. Nadal pracuje jako korespondent BBC w Paryżu. Pisze regularnie między innymi dla "Tygodnika Powszechnego" i "Wprost". W ostatnich latach napisał wiele książek wydanych w Polsce, a ostatnio także tom poezji pt. "Ucieczka z Egiptu". "Tłumaczy" Polskę mieszkańcom Zachodniej Europy, a Polakom świat, od którego przez lata byli odgrodzeni żelazną kurtyną. W pracy i życiu Ludwika Lewina z łatwością dostrzeżemy zasady i system wartości wyniesiony z jego pierwszego, nieistniejącego już świata. Ta postać to ważny przykład i punkt odniesienia w dzisiejszych realiach gwałtownych przemian, gdzie wszelkie zasady i systemy wartości zostały podważone. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:57:36
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency