Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

STRAŻNIK "GORĄCEGO ŻELAZA"

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 29 min

Film jest opowieścią o kardynale Bolesławie Kominku, autorze orędzia biskupów polskich do niemieckich. Pragnął on, by repatrianci ze Wschodu oraz tubylcy dolnośląscy tworzyli wspólnotę Kościoła. Kardynał Kominek to polonizator i germanofil, urodzony i wychowany na Śląsku, wykształcony na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Paryżu, kapelan Armii Krajowej. Był pierwszym powojennym biskupem wrocławskim, a od 1956 roku ordynariuszem metropolii wrocławskiej. Należał także do najbardziej aktywnych kapłanów podczas obrad Soboru Watykańskiego II.
Zasłynął jako intelektualista i strażnik polskości i integralności Dolnego Śląska. To on słynnym listem do biskupów niemieckich zapoczątkował właściwie dyplomatyczny dialog pomiędzy tymi krajami. Słowa z orędzia z 1965 roku: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" zaowocowały najpierw w 1970 roku podpisaniem układu polsko- niemieckiego o normalizacji wzajemnych stosunków, uznającego granicę na Odrze i Nysie, a potem, w roku 1989, uroczystościami w Krzyżowej z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. To w dużym stopniu dzięki działaniom księdza, potem biskupa, a następnie kardynała Bolesława Kominka "gorące żelazo", jakim była po wojnie granica polsko-niemiecka, stało się materią bardziej przyjazną. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:32:05
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych