Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ORFEUSZ WARSZAWSKI (ARTUR MIĘDZYRZECKI)

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2001
 • Gatunek:
  Film o sztuce, Film biograficzny
 • 44' Barwny,

"W Oborach spędziliśmy znaczną część życia - wspomina Julia Hartwig. To była najbardziej twórcza część naszego życia. Przyjeżdżaliśmy tu nie tylko dlatego, by nacieszyć się Oborami, które są miejscem przepięknym i wyjątkowym, ale przede wszystkim po to, by tutaj pisać..." Artur Międzyrzecki tworzył w Oborach, ale najchętniej przebywał w Warszawie. Był mocno zakorzeniony w warszawskich krajobrazach, klimatach, mitologiach i instytucjach kulturalnych. Urodził się także w Warszawie, w 1922 roku, jednak gimnazjum kończył we Lwowie. Tam zastał go wrzesień 1939 roku, mocno zapisany w pamięci i często przywoływany w późniejszej twórczości. "Wyzwolony" przez Armię Czerwoną, klepał biedę w Związku Sowieckim. Wyszedł z niego w szeregach II Korpusu na Bliski Wschód. Zofia Hertz drukowała jego pierwsze wiersze w prasie wojskowej. Młody poeta walczył w kampanii włoskiej. Wyszedł cało ze szturmu na Monte Cassino. Ten bój zapamiętał równie trwale, jak tragedię polskigo Września. Ale nie miał w sobie niczego z natury kombatanta, rozpamiętującego swe bojowe przewagi. Był cywilem rzuconym w wir frontowej walki, mężnie, lecz bez patosu wykonującym swe powinności. Podczas niedługiego pobytu na wychodźctwie, studiował medycynę w Bolonii, potem zaś, we Francji, skończył wydział dziennikarstwa Szkoły Nauk Politycznych. W 1950 roku wrócił do ojczyzny. Prowadził dział literacki w tygodniku "Świat", potem pracował w redakcjach "Nowej Kultury" i "Poezji". Po wydarzeniach marcowych 1968 roku, wraz z żoną Julią Hartwig, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W gomułkowskiej Polsce nie było dla nich miejsca. Oboje mieli zakaz publikacji za udział w głośnym, wyklętym przez władzę, lutowym zebraniu Związku Literatów Polskich. Przez cztery lata bohater filmu wykładał na uniwersytecie nowojorskim. W 1974 roku małżonkowie zdecydowali się na powrót do kraju. Działali w środowiskach opozycji, wspólnie przeżywali triumf "Solidarności", stan wojenny, i demokratyczne przemiany. Od 1990 roku Artur Międzyrzecki był prezesem polskiego Pen Clubu. Zmarł w roku 1996. O życiu i dziele poety, prozaika, eseisty i tłumacza literatury francuskiej - Apollinaire'a, Rimbauda, Aragona, a także anglosaskiej - Whitmana - opowiadają, między innymi, Julia Hartwig, Zofia Hertz, Maria Janion, Tadeusz Komendant i Jerzy Lisowski. Realizatorzy filmowego portretu twórcy wykorzystali także utrwalone na taśmie wypowiedzi artysty oraz zdjęcia z prywatnych archiwów żony artysty i córki, Anny Danieli Międzyrzeckiej.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Varia
pokaż

2017.02.11 03:31:36
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman