Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

OPUS DEI - POWSZEDNIA DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1995
  • Beta ; 50'

Opus Dei - Dzieło Boże - to organizacja kościelna, którą założył teolog, ksiądz prałat Josemaria Escriva de Balaguer. Żył w latach 1905- 1975. W latach 20. XX wieku prowadził duszpasterstwo akademickie na Uniwersytecie w Madrycie. W 1928 roku założył instytut świecki, nazwany prałaturą Świętego Krzyża. Sformułował wówczas zasady, którymi kierują się "namiętnie miłujący świat" członkowie Dzieła. W 1982 roku papież nadał Opus Dei statut kanoniczny, przekształcając świecki instytut w prałaturę personalną. Organizacja rozwijała się szybko, docierając na wszystkie kontynenty. Kiedy w maju 1992 roku Jan Paweł II, po zadziwiająco krótkim procesie beatyfikacyjnym, wynosił księdza de Balaguera na ołtarze, na placu św. Piotra w Watykanie zebrało się około 300 tysięcy osób, które swoje życie w jakiś sposób związały z Opus Dei. W Polsce Dzieło Boże jest obecne od 1990 roku. Ma oddziały w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. Działa w nich około stu członków, a organizacji przewodzi wikary regionalny prałatury, ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski, pochodzący z argentyńskiej rodziny polskich emigrantów. Autorzy filmu wykorzystali materiały archiwalne zawierające wystąpienia księdza de Balaguera, który był znakomitym kaznodzieją, oraz fragmenty jego prac teologicznych, by przybliżyć jego myśli. Ksiądz Moszoro natomiast i kilkunastu polskich członków Opus Dei opowiadają przed kamerą, jak wskazówki błogosławionego realizują w życiu codziennym. Można odnieść wrażenie, że są dość tajemniczą organizacją, z trudem mieszczącą się w wyobrażeniach o wspólnotach chrześcijańskich. Pewna niechęć członków wspólnoty do objaśniania reguł w niej obowiązujących pogłębiają wrażenie tajemniczości i hermetyczności. Dopiero kiedy dochodzi do przedstawiania przykładów z codzienności, a zwłaszcza kiedy z ekranu padają proste wskazówki księdza de Balaguera prawie wszystko staje się jasne. Być członkiem Opus Dei to iść drogą ku świętości, która otwarta jest dla każdego chrześcijanina, nie tylko dla zakonnic, zakonników i kleru, jak się powszechnie sądzi. Być członkiem Opus Dei to być żołnierzem w ustawicznej walce z samym sobą, by pokonywać własne słabości i iść zawsze w górę. Żyć radośnie. Być zawsze wolnym, lecz w sposób rozumny. Znosić trudności i cierpienie z pogodą. Przyjmować rodzinę jako dar od Boga lub jej się wyrzec, by tym lepiej służyć innym. Spotykać Boga wszędzie, nawet pośród garnków. Planować dzień i rzetelnie plan wypełniać. Zawsze służyć innym, prowadzić ich ku Bogu, ale też tolerować ich odmienność. I miłować, bo miłość zdobywa wszystko i nic bez niej nie można zrobić. Być członkiem Opus Dei to - by zacytować ks. de Balaguera - być jak zapalona lampa. Realizować swoje zadania, dobrze wypełniać swoje funkcje społeczne: być dobrym studentem, pracownikiem, intelektualistą, profesjonalistą, obywatelem. Szanować opinię innych, współżyć na zasadzie braterstwa z tymi, którzy myślą inaczej. Być siewcą pokoju i radości. Polscy członkowie Opus Dei są ludźmi aktywnymi zawodowo, wykształconymi lub właśnie zdobywającymi wykształcenie. Kroczą drogą ku świętości poprzez apostolstwo w codziennym, zwykłym życiu i budzenie świadomości powszechnego powołania do świętości w różnych środowiskach.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:23:24
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego