Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ŚLADAMI BOHATERÓW "OGNIEM I MIECZEM"

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1998
 • Gatunek:
  Film oświatowy, Reportaż
 • 42 '

Intrygująca podróż po Ukrainie, śladami bohaterów i wydarzeń opisanych w "Ogniem i mieczem". Dla wielu widzów może być zaskakujące, jak wiele śladów po I Rzeczypospolitej pozostało na tych ziemiach. Przez przeszło 650 lat ziemie ruskie odgrywały ważną rolę w naszej historii. W wydarzenia najbardziej dramatyczne obfitował wiek XVII i XX. Obraz niezwykle burzliwego i w dalszej perspektywie, tragicznego wieku XVII, nakreślił w swym dziele Sienkiewicz. Czy jest to obraz prawdziwy? Autor filmu ukazuje kolejno miejsca, w których Sienkiewicz umieścił akcję swojej powieści, i śledzi losy jej bohaterów. Odwiedza Lwów, Zborów, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Piławce i Beresteczko, miejsce największej bitwy XVII wiecznej Europy, w którym do dziś znaleźć można niezliczone ilości broni, odzieży, ludzkich i końskich kości. Analizuje poszczególne postacie z kart powieści - niektóre z nich mają swoje pierwowzory w siedemnastowiecznej rzeczywistości (Jarema, Wołodyjowski, Bohun), inne są fikcyjne, choć dla swej epoki charakterystyczne (Zagłoba, Podbipięta, Kurcewiczowie). Opisane przez siebie postacie autentyczne Sienkiewicz nieco wyidealizował, znaczenie niektórych wydarzeń wyolbrzymił, niedoceniając innych. Niewiele miejsca poświęcił bitwie pod Piławcami, w której Rzeczypospolita poniosła sromotną klęskę, a Kozacy zdobyli przebogate łupy. Jaremę Wiśniowieckiego obdarzył większym wojskowym talentem, niż ten miał go w rzeczywistości. Wyolbrzymił liczebność kozackich zastępów oblegających Zbaraż. Nakreślił jednak barwny obraz wieku, który zaciążył na późniejszej historii trzech narodów, wieku zmarnowanej szansy stworzenia mocarstwa na skalę europejską, wieku, w którym dla słynnej niegdyś polskiej tolerancji religijnej nie było już miejsca. (źródło: www.tvp.com.pl)

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 02:59:40
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl