Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH

 • Cykl dokumentalny
 • Rok produkcji:
  2014-2016

Cykl filmów edukacyjnych, próba przedstawienia kluczowych momentów historii Polski w formie filmowych ekranizacji dzieł klasyki polskiego malarstwa historycznego.
Widzowie maja niepowtarzalną okazję, aby niejako wejść do wnętrza obrazu, przyjrzeć się jego bohaterom, usłyszeć ich rozmowy, a także poznać kontekst historyczny, w jakim znajdowała się Polska tuż przed momentem, kiedy wszyscy bohaterowie zastygli zamknięci w klatce czasu i ramie malarskiego dzieła. Warstwie fabularnej towarzyszy komentarz wybitnych historyków, znawców historii Polski.
Taka forma edukacji może być przyczynkiem do lepszego zrozumienia zagadnień historycznych, pretekstem do dyskusji, a także znakomitym uatrakcyjnieniem zajęć szkolnych.

Nagrody
schowaj

 • 2017
  Warszawa (Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych)-Medal Fundacji Ars Creatori
 • 2017
  Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych "Edukino")-Złoty Kopernik
  w kategorii: Historia

Patrz także:
schowaj

JAN MATEJKO "KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2014
 • Barwny, 9 min

Jeden z najsłynniejszych obrazów Jana Matejki namalowany w 1891 roku jako pamiątka setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obraz Matejki to nie tylko dzieło malarskie, ale przede wszystkim lekcja historii, która poprzez postacie bohaterów występujących na obrazie opowiada o okolicznościach towarzyszących temu doniosłemu wydarzeniu historycznemu. Żywa akcja opisująca sytuację tuż przed dojściem posłów do Kolegiaty Świętojańskiej, dyskusje o Konstytucji, obawy i sprzeciw szlachty przed uchwaleniem tego doniosłego dokumentu - o tym widzowie dowiedzą się, zanim ożywiony filmowo obraz zastygnie w postać dzieła Jana Matejki.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "CAROWIE SZUJSCY NA SEJMIE WARSZAWSKIM"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 13 min

Obraz z 1892 roku przedstawia mało znany w historii Polski akt hołdu cara Wasyla IV Szujskiego, który wraz z braćmi pokłonił się polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie po klęsce wojsk rosyjskich w bitwie pod Kłuszynem z 4 lipca 1610 roku. Było to zdarzenie bez precedensu, wielki triumf Rzeczypospolitej, która odzyskała ważną strategicznie, utraconą w 1514 roku twierdze Smoleńsk.
Hołd Wasyla Szujskiego na całe wieki stał się solą w oku kolejnych carów Rosji, którzy dążyli do zatarcia wszelkich śladów tego wydarzenia i zniszczenia dokumentujących je pamiątek. Niechęć do pamiętania aktu upokorzenia Rosji przez Polskę do dziś jest przedmiotem żywej dyskusji.
Jan Matejko dwukrotnie podejmował ten temat - po raz pierwszy jako 15-letni, początkujący malarz i powtórnie rok przed śmiercią, kiedy malował olejny szkic obrazu, który ożywiamy w filmie.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2017
  Houston (WorldFest-Houston International Film Festival)-Bronze Remi

JAN MATEJKO "ZAPROWADZENIE CHRZECIJAŃSTWA R.P 965"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 16 min

To jedno z ważniejszych dzieł Jana Matejki, zwykle od niego rozpoczyna się opowieść o historii Polski. Obraz powstał w 1889 roku i otwiera cykl "Dzieje cywilizacji w Polsce" autorstwa Matejki.
Chrzest Polski to niezwykle znaczące wydarzenie dla historii Polski i dla naszej kultury. Dzieło Matejki odzwierciedla stan wiedzy historyków na temat Chrztu Polski, jaką posiadali w końcu XIX wieku. Obraz zawiera wiele ukrytych przesłań i symboli. O tych symbolach, znaczenia gestów i postaci, dowiadujemy się z filmu. Bohaterowie namalowani przez Matejkę, dzielą się z nami swoimi wątpliwościami i nadziejami związanymi z tym niezwykłym wydarzeniem. Natomiast historycy poruszają problem różnych koncepcji dotyczących początków naszej państwowości.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2017
  Houston (WorldFest-Houston International Film Festival)-Gold Remi

JAN MATEJKO "JAN SOBIESKI POD WIEDNIEM"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 11 min

Obraz z 1883 roku przedstawia scenę z września 1683, kiedy to połączone wojska polskie i cesarskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego odniosły wiekopomne zwycięstwo nad tureckimi wojskami, dowodzonymi przez wezyra Kara Mustafę. Król Jan III Sobieski postanowił o tym fakcie powiadomić papieża Innocentego XI. Na obrazie Jana Matejki widzimy moment wręczenia królewskich listów do papieża, u stóp monarchy leży turecka chorągiew, która wraz z listem zostaje wysłana do Rzymu.
Również sam obraz Jan Matejko postanowił ofiarować współczesnemu sobie papieżowi Leonowi XIII z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej jako dar narodu polskiego. Do dzisiaj obraz ten (o wymiarach 4,5 na 9 metrów) jest eksponowany w Muzeach Watykańskich, przypominając o udziale polskiego oręża w powstrzymaniu tureckiej ekspansji w XVII wieku.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "ZABÓJSTWO ŚW. STANISŁAWA"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 16 min

W polskiej tradycji narodowej i religijnej ważną rolę odgrywa sprawa konfliktu miedzy królem Bolesławem Szczodrym (Śmiałym) i biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa, który zakończył się przelewem krwi: jak głoszą niektóre przekazy, król Bolesław zabił biskupa Stanisława na stopniach ołtarza krakowskiego kościoła na Skałce. Dlaczego do tego doszło, a przede wszystkim jak było naprawdę? - na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w filmie o zdarzeniach z 11 kwietnia 1079 roku.
Dzieło Jana Matejki Zabójstwo św. Stanisława znajduje się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "STEFAN BATORY POD PSKOWEM"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 12 min

W styczniu 1582 roku król Stefan Batory zakończył zwycięsko trzecią kampanię przeciw państwu moskiewskiemu. Car Iwan IV, zwany Groźnym, poprosił o pokój, zwrócił Polsce zagarnięte wcześniej Inflanty i wyjednał rozejm za cenę odstąpienia od oblężenia Pskowa. Obraz Jana Matejki z 1872 roku przedstawia delegację bojarów proszących króla Stefana Batorego o pokój. W rzeczywistości króla nie było wtedy pod Pskowem, pokój został zawarty w zupełnie innym miejscu, ale mistrz Jan Matejko w swoim dziele przedstawia syntezę wojen z Moskwą, zakończonych rozejmem z 1582 roku. Film opowiada o tych zdarzeniach i głównych ich bohaterach.
Obraz Jana Matejki Stefan Batory pod Pskowem jest eksponowany na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "HOŁD PRUSKI"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 14 min

Dnia 10 kwietnia 1525 roku doszło do wydarzenia, które wzbudziło wiele emocji pośród współczesnych. Oto na krakowskim rynku Albrecht Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego, złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi I, zwanemu Starym. Tym samym król Zygmunt akceptował fakt istnienia w Prusach państwa, którym w jego imieniu miał od tej pory rządzić Albrecht. Wywołało to żywy sprzeciw części szlachty i samej królowej Bony. Uważano, że Krzyżacy raz na zawsze powinni zniknąć z polityki europejskiej. Film opowiadano postaciach przedstawionych przez Jana Matejkę na obrazie z 1882 roku, o przyczynach i konsekwencjach hołdu, knowaniach, intrygach i emocjach związanych z tym wydarzeniem. Dodatkowo zajęcia do naszego "ożywionego obrazu" zostały zrealizowane dokładnie w miejscu złożenia hołdu, określonym też w obrazie Matejki.
Obraz jest dziś własnością Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Pozostaje w stałej ekspozycji Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - nieopodal historycznego miejsca zdarzenia.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "STAŃCZYK NA BALU U KRÓLOWEJ BONY, GDY WIEŚĆ PRZYCHODZI O UTRACIE SMOLEŃSKA"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 12 min

Tematem obrazu jest utrata ważnej twierdzy na wschodzie Rzeczypospolitej - Smoleńska, zdobytego przez wojska Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w 1514 roku. Ta klęska zapoczątkowała zdobycze moskiewskie na wschodzie ziem polsko-litewskich, a w konsekwencji proces stopniowego upadku Rzeczypospolitej. Obraz, niezwykle wyrazisty i świadomy w formie, zawierający charakterystyczny dla Matejki komentarz do wydarzeń historycznych, zaskakuje dojrzałością, a przecież powstał w 1862 roku, gdy malarz miał zaledwie 24 lata. Jak się okazuje, dzieło Matejki zawiera wiele tajemnic i pozornych niekonsekwencji. Co ma wspólnego ze Smoleńskiem napis "Samogitia" i data 1533 wykaligrafowana na liście leżącym na stole? W którym roku pojawiła się nad Krakowem namalowana przez Matejkę kometa? W filmie wyjaśniono niektóre z zagadek.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "KAZANIE SKARGI"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 14 min

Obraz Jana Matejki "Kazanie Skargi" ukończony w 1864 roku, przedstawia scenę kazania wygłoszonego przez jezuitę Piotra Skargę w katedrze wawelskiej. Dzieło ma wymowę symboliczną, gdyż kaznodzieja w proroczej wizji przepowiada nieszczęścia, które kiedyś spadną na Polskę. Przestrzega przed wiodącym do upadku rozpasaniem szlachty, przepowiada niewolę i katastrofę Polski. Film przybliża również postać samego Piotra Skargi. Opowiada o czasach, w których trudne wybory wyniosły na polski tron króla Zygmunta III Wazę, władcę nie przez wszystkich zaakceptowanego. Dzieło Jana Matejki Kazanie Skargi, depozyt Zamku Królewskiego, eksponowane jest w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

JAN MATEJKO "UNIA LUBELSKA"

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 16 min

Jan Matejko namalował "Unię Lubelską" z okazji trzechsetnej rocznicy podpisania tego aktu. Porozumienie pomiędzy Polską i Litwą, w którego wyniku powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Zawarte zostało 1 lipca 1569 roku. Film opowiada o powrotach, dla których musiało dojść do podpisania unii pomimo sprzeciwu niektórych magnatów litewskich, o kłopotach z przedłużeniem dynastii Jagiellonów, o knowaniach Habsburgów i moskiewskim zagrożeniu. Na obrazie Matejki i w filmie przedstawione zostały główne postacie polskiej i litewskiej polityki tego czasu, na czele z królem Zygmuntem Augustem - głównym "architektem" sojuszu. Miejscem podpisania aktu była sala na zamku w Lublinie. Dziś jest tam siedziba Muzeum Lubelskiego i miejsce ekspozycji obrazu, który jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2023.01.18 03:37:18
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.