Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ROK 1966

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2016
 • Barwny, 28 min

Władze komunistyczne w Polsce Ludowej postanowiły rozegrać 1000. rocznicę chrztu Polski do wzmocnienia swojej pozycji w kraju i rozpoczęły bezpardonowy atak na Kościół. Jeszcze 1957 r. z inicjatywy prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego episkopat ogłosił Wielką Nowennę, 10 - letni program duszpasterski, którego ukoronowaniem miały być uroczystości upamiętniające przyjęcie chrztu przez Mieszka I. W opozycji do Kościoła rok później sejm PRL przyjął specjalną uchwalił o obchodach tysiąclecia państwa polskiego. Tak w połowie lat sześćdziesiątych sytuację na froncie ideologicznym ocenił przewodniczący Komisji KC PZPR ds. Kleru Zenon Kliszko. "Rozpoczęła się w nowych warunkach walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować rząd dusz w narodzie". PZPR postanowiła zastosować nową, odmienną od tej stosowanej latach stalinowskich, strategię walki z Kościołem katolickim. Ekipa Gomułki postanowiła zrezygnowała z sięgnięcia po represje i prześladowania księży oraz hierarchów kościelnych. Towarzysz Wiesław miał świadomość, że tego typu działania przysparzają Kościołowi męczenników, a osiągnięte rezultaty będą przeciwne do oczekiwanych. Plan władz komunistycznych był jasny: zorganizowanie atrakcyjnych kontrobchodów tysiąclecia, utrudnienie wiernym udziału w organizowanych przez Kościół uroczystościach oraz obniżenie rangi całego wydarzenia organizowanego przez Episkopat - między innymi poprzez niewpuszczenie do Polski gości zza granicy.
Film dokumentalny pokaże kulisy działań władz komunistycznych zmierzające do zniweczenia planowanych przez Kościół katolicki obchodów 1000 - lecia chrztu Polski. Osią fabuły będzie rywalizacja dwóch przywódców - stojącego na czele władz komunistycznych i aparatu represji Władysława Gomułki i zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego, Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego. Punktem wyjścia do opowieści o wydarzeniach sprzed pięćdziesięciu lat będą przypadające w 2016 obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, rozpoczynające się uroczystościami w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. W czasie mszy w katedrze gnieźnieńskiej 14 kwietnia 2016 roku, zwierzchnicy polskiego Kościoła będą dziękować za chrzest Polski. Dziś każdy może wziąć udział w tych uroczystościach, bez obaw przed represjami czy negatywnymi konsekwencjami. Wszyscy uznają je za ważny element polskiego życia społecznego i religijnego. 50 lat temu było inaczej. Zaangażowanie się w obchody 1000 - lecia chrztu Polski groziło poważnymi konsekwencjami osobistymi i zawodowymi z więzieniem włącznie.
Autorzy filmu wykorzystają wypowiedzi ekspertów oraz świadków epoki, którzy brali udział w opisywanych wydarzeniach. Zobaczymy mało znane materiały archiwalne oraz teledyski i fragmenty filmów fabularnych. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 2018
  Gdynia (Ogólnopolski Festiwal Filmowy "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci")-Wyróżnienie
  za "odkrywcze spojrzenie na historię PRL-u i odwagę w formułowaniu tezy o roli Wielkiej Nowenny w oporze społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego"
2018.10.05 00:21:13
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor