Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Tomasz Dukszta

Operator dźwieku. Członek Cinema Audio Society, międzynarodowej organizacji operatorów dźwieku.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (organizacja), Realizacja dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk (postprodukcja), Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie (także producent), Zgranie dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska (głos w tle), Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku (nadzór), Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż i zgranie), Zgranie dźwięku (dialogów), Realizacja dźwięku, Efekty synchroniczne, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (kierownictwo), Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2010
  Film animowany
  Mastering (Dolby), Zgranie dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Dźwięk
 • 2009
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Mastering (wersja DVD oraz Dolby E), Zgranie muzyki (w systemie Dolby Digital), Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Montaż muzyki (także pre-mix atmosfer i efektów bocznych), Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (premiks dialogów), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby SR)
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX)
 • 2008
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2007
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (w napisach określenie funkcji: Realizacja), Montaż dźwięku (w napisach określenie funkcji: Realizacja)
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Efekty dźwiękowe
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Zgranie muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Realizacja nagrań
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby SR; Studio S-1 WFDiF), Montaż dźwięku
 • 2006
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Dźwięk
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital Surround Ex)
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2005
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby; WFDiF)
 • 2005
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2005
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2004
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku (Dolby; Studio S1 WFDiF)
 • 2004
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2004
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (Cafe Ole), Zgranie dźwięku (WFDiF), Zgranie muzyki
 • 2004
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2004
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital; WFDiF)
 • 2004
  Film animowany
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby SR; Studio WFDiF)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Stereo; Studio 1 WFDiF)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2002
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (zgranie Dolby)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Stereo)
 • 2001
  Serial animowany
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (WFDiF)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (zgranie Dolby)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Stereo)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (mix)
 • 2001
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2001
  Film animowany
  Zgranie dźwięku
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (organizacja), Realizacja dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk (postprodukcja), Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska (głos w tle), Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2011
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2011
  Serial dokumentalny
  Dźwięk
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Dźwięk
 • 2009
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2009
  Film fabularny
  Mastering (wersja DVD oraz Dolby E), Zgranie muzyki (w systemie Dolby Digital), Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Montaż muzyki (także pre-mix atmosfer i efektów bocznych), Dźwięk
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Dźwięk
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (organizacja), Realizacja dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku (nadzór), Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Udźwiękowienie
 • 2014
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Dźwięk
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (kierownictwo), Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (premiks dialogów), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2018
  Film w produkcji
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie (także producent), Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor; producent wykonawczy), Udźwiękowienie
 • 2014
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Dźwięk
 • 2004
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2004
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (Cafe Ole), Zgranie dźwięku (WFDiF), Zgranie muzyki
 • 1997 - 2010
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 61-78, 93-94; udźwiękowienie w systemie Spectral; studio "Sonoria")
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (organizacja), Realizacja dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż i zgranie), Zgranie dźwięku (dialogów), Realizacja dźwięku, Efekty synchroniczne, Montaż dialogów
 • 2007
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • Premiks
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (supervisor), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska (głos w tle), Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2009
  Film fabularny
  Mastering (wersja DVD oraz Dolby E), Zgranie muzyki (w systemie Dolby Digital), Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Montaż muzyki (także pre-mix atmosfer i efektów bocznych), Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki, Montaż dźwięku
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Postsynchrony (nadzór nad nagraniem)
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (dodatkowe nagranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (producent), Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Montaż muzyki, Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Koproducent, Dźwięk
 • Rekonstrukcja dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Rekonstrukcja dźwięku
  odcinki:
  REKONSTRUKCJA CYFROWA
 • Obsada aktorska (głos w tle)
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska (głos w tle), Zgranie dźwięku, Montaż muzyki, Dźwięk
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż i zgranie), Zgranie dźwięku (dialogów), Realizacja dźwięku, Efekty synchroniczne, Montaż dialogów
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż i zgranie), Zgranie dźwięku (dialogów), Realizacja dźwięku, Efekty synchroniczne, Montaż dialogów
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2006
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Premiks (dialogów), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2006
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż i zgranie), Zgranie dźwięku (dialogów), Realizacja dźwięku, Efekty synchroniczne, Montaż dialogów
 • 2006
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (Dolby Digital)
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Udźwiękowienie, Zgranie muzyki, Dźwięk
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2009
  Film fabularny
  Mastering (wersja DVD oraz Dolby E), Zgranie muzyki (w systemie Dolby Digital), Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Montaż muzyki (także pre-mix atmosfer i efektów bocznych), Dźwięk
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (premiks dialogów), Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca)
 • 2008
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie muzyki, Zgranie dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Zgranie muzyki
 • 2006
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie muzyki (współpraca), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku
 • 2004
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (Cafe Ole), Zgranie dźwięku (WFDiF), Zgranie muzyki
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca; odcinki: 8-10)
 • 2003
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (mix Dolby Digital)
 • 2002
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca)
 • Mastering
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Mastering (Dolby), Zgranie dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Mastering (wersja DVD oraz Dolby E), Zgranie muzyki (w systemie Dolby Digital), Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Montaż muzyki (także pre-mix atmosfer i efektów bocznych), Dźwięk
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2009
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Dźwięk
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Efekty dźwiękowe
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki, Montaż dźwięku
 • 2008
  Film animowany
  Montaż dźwięku
 • 2007
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku
 • 2007
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (w napisach określenie funkcji: Realizacja), Montaż dźwięku (w napisach określenie funkcji: Realizacja)
 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca), Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2006
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby SR; Studio S-1 WFDiF), Montaż dźwięku
 • 2004
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • 1999
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (współpraca)
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki, Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Digital), Realizacja nagrań
 • 2006
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2004
  Etiuda szkolna
  Miks dźwięku
 • 2003
  Film fabularny
  Miks dźwięku (Dolby SR)
 • Zgranie kopii filmowej
  schowaj

 • 2004
  Film animowany
  Zgranie kopii filmowej
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Konsultacja (dźwiękowa)

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2018.01.23 02:20:04
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor