Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Michalina Fabijańska

 
zwiń

 • 2015
  Nagroda
  Wyróżnienie konkursu Papaya Young Directors za reklamę dla marki Play; wspólnie z Agatą Puszcz
 • 2023
  Nagroda
  Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w kategorii "Film 15 minut" Konkursu Scenariuszowego "Script Pro" podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie za projekt "W poszukiwaniu grzechu"

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Promocja
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Koncepcja, Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka; festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny
  Promocja (międzynarodowa; Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny
  Promocja (międzynarodowa; Studio Munka)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Promocja (międzynarodowa)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja (międzynarodowa)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Promocja
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja (Studio Munka)
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja (współpraca; Studio Munka)
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja (zagraniczna)
 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Promocja (zagraniczna)
 • Dystrybucja
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Koncepcja, Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (Studio Munka; festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film animowany
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dystrybucja (festiwale), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dystrybucja (festiwalowa; Studio Munka), Promocja (Studio Munka)
 • Scenariusz
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Koncepcja, Promocja (Studio Munka)
 • Koncepcja
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dystrybucja (festiwale; Studio Munka), Koncepcja, Promocja (Studio Munka)
 • Public relations
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Public relations (międzynarodowa)
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Public relations (współpraca)
 • Współpraca produkcyjna
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca produkcyjna (Studio Munka; promocja międzynarodowa i festiwale), Obsada dubbingu
 • Obsada dubbingu
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca produkcyjna (Studio Munka; promocja międzynarodowa i festiwale), Obsada dubbingu
 • Obsada aktorska (głos postaci animowanej)
  schowaj

 • 2015
  Film animowany
  Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (chłopiec; balowiczki)
 • Asystent kierownika produkcji
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Asystent kierownika produkcji
 • Współpraca reżyserska
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca reżyserska
 • Script (Sekretariat planu)
  schowaj

 • 2008
  Etiuda szkolna
  Script (Sekretariat planu)

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.06.11 02:30:23
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.