Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Henryk Szletyński

Henryk Szletyński - galeria

 
zwiń

 • 1903. 02. 28
  Data urodzenia
  Homel; możliwa też data 27 lutego
 • 1923
  Debiut teatralny
  w roli Kuby w "Poskromieniu złośnicy" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie
 • 1923
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Oddział Dramatyczny przy Konserwatorium Muzycznym w Warszawie
 • 1932
  Egzamin eksternistyczny
  reżyserski
 • 1949
  Nagroda
  I Nagroda za inscenizację i reżyserię "Moskiewskiego charakteru" na Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach
 • 1954
  Nagroda
  II Nagroda za reżyserię "Tysiąca walecznych" na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu
 • 1954
  Odznaczenie
  Złoty Krzyż Zasługi
 • 1954
  Odznaczenie
  Medal 10-lecia Polski Ludowej
 • 1956
  Odznaczenie
  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1959
  Odznaczenie
  Order Sztandaru Pracy II klasy
 • 1959
  tytuł profesora zwyczajnego
 • 1970
  Nagroda
  Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia
 • 1970
  Odznaczenie
  Odznaka Budowniczego Wrocławia
 • 1984
  Nagroda
  Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy
 • 1984
  Odznaczenie
  Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • 1984
  Odznaczenie
  Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • 1988
  Odznaczenie
  Order Sztandaru Pracy I klasy
 • 1996. 09. 15
  Data śmierci
  Konstancin k. Warszawy; pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (A3 tuje-2-19)

Właściwie: Henryk Cukier.
Aktor, reżyser teatralny, dyrektor teatru, pedagog. W roku 1917 uczył się na Kursach Wokalno-Dramatycznych Heleny Józefy Hryniewieckiej. W roku 1919 zadebiutował jako recenzent w "Przeglądzie Teatralnym". W latach 1919-20 występował w objazdowych trupach teatralnych. W czasie wojny polsko-sowieckiej służył ochotniczo w Zamkowym Baonie Wartowniczym w Warszawie. W 1920 zapisał się na aktorskie Studium Stanisławy Wysockiej. Poza wykształceniem aktorskim studiował także polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Do roku 1939 występował w teatrach warszawskich, a także w Kaliszu, Wilnie, Łodzi i Lwowie, od roku 1926 także reżyserował. Okupację przeżył w Warszawie pracując jako inkasent w zakładach farmaceutycznych, później jako konduktor w kolejach EKD. Podczas powstania warszawskiego należał do oddziału AL. W 1945 prowadził Teatr Miejski w Łodzi, który w tym samym roku został przyłączony do Teatru Wojska Polskiego. W teatrze tym Szletyński występował i reżyserował do 1949. W 1949 został pełnomocnikiem MKiS ds. Teatrów Dolnośląskich we Wrocławiu, a następnie ich dyrektorem. W latach 1951-55 sprawował dyrekcję Teatrów Dramatycznych w Krakowie. W sezonie 1955/56 był dyrektorem stołecznego Teatru Powszechnego. Od 1959 do emerytury w 1973 grał i reżyserował w Teatrze Narodowym. Ogółem zagrał ok. 250 ról teatralnych.
Od 1930 działalność artystyczną łączył z pedagogiczną: przed wojną był wykładowcą wielu szkół dramatycznych, w latach 1946-49 dziekanem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi, w latach 1948-49 prodziekanem Wydziału Reżyserskiego tej uczelni, od 1956 profesorem PWST w Warszawie. Działał także naukowo: w latach 1955-61 kierował Zakładem Historii i Teorii Teatru, był też członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN. Opublikował około 200 artykułów i esejów z dziedziny teatru, był autorem wielu książek o sztuce aktorskiej i wybitnych ludziach teatru, także obszernego wstępu do wydania "Pism" Konstantego Stanisławskiego.
Od połowy lat 20. był aktywnym działaczem ZASP-u, w roku 1931 został po raz pierwszy członkiem Zarządu Głównego Związku. W roku 1950 był współzałożycielem SPATiF-u, w latach 1959-61, 1963-65 był prezesem SPATIFu-ZASPu, od roku 1980 przewodniczącym Kapituły Członków Zasłużonych. W latach 1983-85 pełnił funkcję prezesa tzw. "nowego" ZASPu, utworzonego po rozwiązaniu organizacji aktorskiej w czasie stanu wojennego, potem był jego prezesem honorowym.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

2021.08.03 00:34:06
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego