Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

30 TYSIĘCY SŁÓW

  • Tytuł alternatywny: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY SŁÓW
  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1993
  • Barwny, 50 min

W opinii Jana Maksymiuka, literat pisząc książkę przeciętnie używa od trzech do siedmiu tysięcy słów, Joyce pisząc "Ulissesa" użył ich 30 tysięcy. I oto on, dziennikarz, postanowił przetłumaczyć powieść wielkiego Irlandczyka na białoruski. Czy można w jego ojczystym języku - języku wsi - znaleźć aż tyle słów? Białorusini byli przez wieki pozbawieni własnego państwa. Nazywano ich Litwinami, ich język zaś - gwarą. A przecież przetrwali jako naród. Polscy Białorusini, zamieszkujący głównie wiejskie tereny województwa białostockiego, przetrwali również, choć po 1945 roku w ogóle zaprzeczano ich istnieniu. Niestety, w okresie międzywojennym byli degradowani ekonomicznie, po wojnie zaś uznawano ich za ludzi gorszej kategorii, a często czyni się to także i teraz. Interesujący film pokazuje problemy białoruskiej mniejszości narodowej w aspekcie historycznym i z perspektywy dnia dzisiejszego. Uświadamia jej bogactwo kulturalne i upór trwania na ziemi przodków na przekór warunkom skłaniającym do asymilacji. Uświadamia też paradoks: polscy Białorusini są bardziej białoruscy niż ich rodacy z drugiej strony granicy, rusyfikowani i pozbawieni swobód, którymi oni się cieszyli, choć bywały z tym w przeszłości kłopoty. W opowieściach o położeniu mniejszości białoruskiej często usłyszeć można nutę goryczy, lecz przecież z tego, kto je przed kamerą snuje, jasno wynika, że położenie to jest w dużym stopniu normalne. Bo oto słuchamy wypowiedzi Jana Maksymiuka - dziennikarza, Włodzimierza Łukoszyka - przewodniczącego Rady Gminy w Gródku, Aleksandra Barszczewskiego - przewodniczącego Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Olega Łatyszonka - przewodniczącego Rady Głównej Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego, Sokrata Janowicza - literata, Heleny Topolańskiej - emerytowanej nauczycielki, ks. archimandryty Mirona Chodakowskiego, Leona Tarasewicza - światowej sławy malarza, Mirosława Ciełuszeckiego - przedsiębiorcy. Słuchamy też poezji i pięknych pieśni w języku, który pobrzmiewa swojsko. Inwokacja z "Pana Tadeusza" brzmi w nim zupełnie nieźle. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 02:56:29
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego