Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

TRATWA KULTURY

 • Serial dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1996

Trzyczęściowy film poświęcony paryskiej "Kulturze" i Jerzemu Giedroyciowi.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

POCZĄTEK (1)

 • Odcinek serialu
 • 49 min

Zetknięcie się czytelnika w kraju z książkami Instytutu Literackiego, pierwsze egzemplarze w PRL. Różne sposoby przewożenia "Kultury" do Polski i związane z tym ryzyko. Pierwsze "popaździernikowe" kontakty z domem w Maisons-Laffitte. Początki Instytutu Literackiego w Rzymie, a potem we Francji. Zaczątki opozycji w Polsce lat 60-tych - sprawa "taterników", proces i wyroki. Najważniejsze postaci "Kultury" lat 50-70-tych.

LINIA (2)

 • Odcinek serialu
 • 48 min

Obraz 50-letniej działalności Instytutu Literackiego - ideowa i polityczna linia "Kultury" i jej redaktora naczelnego. Stosunek "Kultury" do sąsiadów Polski - nowoczesna polityka Giedroycia wobec Ukrainy, Litwy, Rosji i Niemiec. Opozycja emigracji londyńskiej wobec tej polityki. "Kultura" a Wolna Europa, "Kultura" a kościół w Polsce. Wspieranie przez "Kulturę" opozycji w PRL-u, współpraca z wydawnictwem Nowa, wspieranie KOR i PPN. "Odkrycie" Gombrowicza, Miłosza, Herlinga-Grudzińskiego i innych pisarzy emigracyjnych, drukowanie myśli politycznej Zachodu, wspieranie nowych pism emigracyjnych ukazujących się w Europie.

LEKCJA (3)

 • Odcinek serialu
 • 46 min

W opinii Zbigniewa Florczaka paryska "Kultura" była jak łódź ratunkowa, tratwa - coś, co pomogło wypłynąć z absurdu, w jakim po wojnie znalazła się Polska. Wszyscy, którzy zetknęli się z efektami pracy Instytutu Literackiego są zdania, że jego działalność kształtowała dzisiejszą elitę polityczną kraju. Była dla polskiej inteligencji lekcją wielostronnego myślenia, wspaniałej, czystej tolerancji, prawdziwego pluralizmu i liberalizmu. Była strumniem świeżego powietrza wpuszczonym w zatęchły prowincjonalizm PRL. W opinii wielu dziś to już przeszłość, "Kultura" swą misję zakończyła. Inni zaś są zdania, że przeciwnie: na jej łamach - paradoksalnie - można drukować teksty, których w kraju nie ma gdzie publikować. Jeszcze inni uważają, że wprawdzie z niej wyrośli, lecz ją przerośli. I nie mogą wybaczyć Jerzemu Giedroyciowi, że jak kiedyś komunizm, równie ostro krytykuje dziś środowiska "solidarnościowe", w uproszczony sposób ocenia Polskę i widzi w niej tylko to, co złe.Te opinie o roli "Kultury" dla kraju, inteligencji, opozycji, jej przeszłości i teraźniejszości, o poglądach i zachowania Jerzego Giedroycia mówią przed kamerą: Zbigniew Florczak, Jan Olszewski, Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski, Andrzej Micewski, Włodzimierz Bolecki, Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz, Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, Andrzej Drawicz, Andrzej Friszke, Marek Nowakowski, Leopold Unger, Aleksander Smolar, Seweryn Blumsztajn, Maciej Kozłowski, Jerzy Turowicz, Jerzy Łukaszewski, Zdzisław Najder, Roman Polański, Bernard Nowak, Czesław Bielecki, Jerzy Kisielewski, Kazimierz Orłoś, Marek Krawczyk, Wojciech Skolmowski, Grzegorz Boguta, Jarosław Abramow, Tomasz Jastrun, Jakub Karpiński, Olga Scherer, a także Zofia Hertz, Gustaw Herling-Grudziński i rosyjska publicystka emigracyjna Natalia Gorbaniewska.Trzyczęściowy film jest hołdem złożonym Jerzemu Giedroyciowi. Za każdym razem, kiedy mówiono w nim o Instytucie Literackim lub "Kulturze", zaraz też mówiono o Jerzym Giedroyciu, bez którego Instytut by nie powstał i bez którego tytanicznej pracy nie przetrwałby tyle lat, nie mógłby się poszczycić tak ogromnym i bezcennym dla polskiej kultury dorobkiem. On sam jednak, choć chwilami obecny na ekranie z nieodłącznym papierosem w dłoni, nie wypowiada ani słowa. W ostatnim ujęciu dokumentu spogląda ku widzom oczami pełnymi smutku. Doczekał tego, o co uparcie walczył latami, poświęcając swej pracy całe życie. Mamy wolną Polskę. Skąd ten smutek?

2017.02.11 02:54:23
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski