Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

REDAKTOR

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1994
  • Barwny, 41 min

Zarejestrowane w Maison Lafitte wypowiedzi Jerzego Giedroycia i Zoffi Hertz.
Obiegowa opinia na jego temat głosi, że jest despotą, pełnym rezerwy i dystansu wobec najbliższych, nie mówiąc o dalszych współpracownikach. Unika publicznych wystąpień, jest czasami wręcz ostentacyjnie małomówny, a do tego nieśmiały i naiwny. Biorąc pod uwagę te cechy charakteru, trudno właściwie zrozumieć, jak Jerzemu Giedroyciowi udało się utrzymać przez tyle lat przy życiu Instytut Literacki i sprawić, że "Kultura" pozostaje niezmiennie od lat najlepszym polskojęzycznym miesięcznikiem i to na własnym rozrachunku. Paryska "Kultura" stała się legendą, tak jak żywą legendą jest jej założyciel. Urodził się w 1906 r. w Mińsku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów związał się z organizacją "Myśl Mocarstwowa", redagował jej pisma, m.in. "Bunt Młodych" (od marca 1937 wychodzący jako tygodnik "Polityka"). We wrześniu 1939 r. Giedroyc opuścił kraj. Pracował w ambasadzie polskiej w Bukareszcie. W 1941 r. wyjechał do Stambułu, potem do Palestyny, gdzie wstąpił do Brygady Karpackiej. Walczył pod Tobrukiem. Po wojnie, wraz z przyjaciółmi: Zofią i Zygmuntem Hertzami, Józefem Czapskim i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim kupili w Rzymie drukarnię i zaczęli wydawać pierwsze książki. Formułę tej placówki wzbogacili w 1947 r. o wydawanie kwartalnika "Kultura". W tym samym roku przenieśli się do Francji, do Maisons-Laffitte pod Paryżem. Na przełomie 1947 i 1948 r. "Kultura" stała się miesięcznikiem. Kiedy w 1953 r. pismo zaczęło przynosić zysk, redaktor naczelny przeznaczył go na druk książek. Do tej pory wydano ponad 500 tytułów w nakładzie przeszło 600 tys. egzemplarzy. Z biegiem lat miesięcznik i Instytut Literacki stały się ważnym ośrodkiem politycznym kraju i emigracji. Do jego stałych współpracowników należeli m.in.: Czeslaw Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Leopold Unger, Juliusz Mieroszewski i Konstanty Jeleński, a z Polski Stefan Kisielewski, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Roman Zimand, Jerzy Andrzejewski, Andrzej Drawicz, Jarosław Abramow-Newerly, Adam Michnik i wielu, wielu innych. W przeciwieństwie do środowiska emigracji londyńskiej i "Wiadomości", "Kultura" zorientowana była na kraj, ale jej zainteresowania nie ograniczały się tylko do sfery kultury i literatury.Przez kilkadziesiąt lat swego istnienia ściśle przylegała do rzeczywistości krajowej i szybko reagowała na zmiany, czasami nawet wyprzedzając bieg wypadków. Dostępna w czasach PRL tylko nielicznym, budziła niechęć, a nawet nienawiść władz partyjnych i państwowych, a zainteresowanie i aprobatę tych, których uwierał socjalistyczny gorset. Nie kolportowana przez pocztę, nie sprzedawana, była przemycana, wypożyczana zaufanym przyjaciołom, komentowana podczas "nocnych rodaków rozmów". Władze PRL próbowały oficjalnie wymóc na rządzie francuskim zakaz ukazywania się "Kultury". Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz interweniowali w tej sprawie u prezydenta de Gaulle'a. W zrealizowanym w Maisons-Laffitte filmie dokumentalnym Jerzy Giedroyc i Zofia Hertzowa, najbliższa po śmierci męża współpracownica redaktora naczelnego "Kultury", opowiadają o historii i bieżącej działalności Instytutu Literackiego, o swym miesięczniku i jego współpracownikach. Mówią z wdzięcznością o ofiarności czytelników, którzy przez całe lata wspierali placówkę finansowo, o stosunku do Polaków w kraju i do przemian, jakie na przestrzeni lat dokonywały się nad Wisłą. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2018.06.14 23:49:19
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski