Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZAPALIŁEM ŚWIECZKĘ NA SWOIM GROBIE...

  • Podtytuł: OPOWIEŚĆ O ŻYCIU STANISŁAWA MIEDZY-TOMASZEWSKIEGO
  • Film dokumentalny - fabularyzowany
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2009
  • Barwny, 52 min

Opowieść o życiu niezwykłego człowieka i artysty Stanisława Miedzy - Tomaszewskiego (1913 - 2000). Przyszedł na świat na warszawskim Powiślu przy ulicy Tamka 23. Dom, w którym się urodził, został całkowicie zburzony podczas powstania warszawskiego. W czerwcu 1939 r. , na krótko przed wybuchem II wojny światowej, Tomaszewski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, studiował architekturę wnętrz i malarstwo sztalugowe. Uchodził za wybitnie utalentowanego studenta. Od pierwszych miesięcy niemieckiej okupacji Stanisław Miedza - Tomaszewski był związany z ruchem oporu: najpierw w szeregach Służby Zwycięstwu Polski, potem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W czasie okupacji w warszawskiej "Zachęcie" zorganizowano komórkę konspiracyjną, w której czynnie działał Tomaszewski, równocześnie współpracował z tzw. agencją radiową, przekształconą później w agencję prasową. Z tamtego okresu pochodzą rysunki Tomaszewskiego, przedstawiające przerażające obrazy z okupowanej Warszawy, całą grozę życia, bestialskie mordy na Polakach. Tworzył wówczas pod różnymi pseudonimami: Malarz, Bartoszek i najbardziej znany - Miedza. Snując opowieść o konspiracyjnej działalności bohatera swego dokumentu, autorzy uciekli się do inscenizacji wydarzeń. Młody absolwent szkoły filmowej kręci film o okupacji, a jego rozmówcą jest Stanisław Miedza - Tomaszewski, którego interpretuje aktor Jan Frycz. Za podstawę tej inscenicazji posłużyły pamiętniki Tomaszewskiego zatytułowane "Benefis konspiratora", w których autor opowiedział o swojej walce z okupantami, o działaniach dywersyjno - propagandowych, w ramach których powstawały niemieckojęzyczne periodyki, ulotki i rysunki, uderzające w morale niemieckiej armii i okupacyjnej władzy. Tomaszewski podrabiał niemieckie pisma przeznaczone dla żołnierzy Wermachtu. Aresztowany przez gestapo i przetrzymywany na Pawiaku był bity i torturowany. Nie poddał się jednak, nie wydał swoich towarzyszy, nie zdradził tajemnic organizacji. Życie uratowała mu niezwykła akcja: skreślenie z rejestru żywych. Związana z AK lekarka zaszczepiła mu bakterię tyfusu. Z Pawiaka został przewieziony do Szpitala Wolskiego, gdzie dokonano zamiany na zmarłego niedawno mężczyznę. Rzekomemu nieboszczykowi Tomaszewskiemu urządzono uroczysty pogrzeb i pochowano go na warszawskim Bródnie. Na metalowej tabliczce zamieszczono napis: Stanisław Władysław Tomaszewski. Żył 28 lat. Student ASP. Zginął 15 XII 1941 r. Po cywilnej śmierci Tomaszewski otrzymał nowe nazwisko Stanisław Wiśniewski, pod którym ponownie włączył się do działalności konspiracyjnej. Stanisław Miedza - Tomaszewski faktycznie przeżył jeszcze 59 lat. Zmarł w Warszawie, 17 grudnia 2000r. , w wieku 87 lat. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Tu też spoczęła w 2008 r. jego druga żona, Irena Jasiewicz, tancerka Opery Warszawskiej, utalentowana malarka, siostra Jadwigi Kaczyńskiej. Z tego związku urodził się Jan, znany artysta plastyk. Stanisław Miedza - Tomaszewski został ojcem chrzestnym przyszłego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, który w programie wspomina swego wuja. O bohaterze dokumentu mówią: jego brat Jerzy Tomaszewski, fotograf oraz synowie - Krzysztof Tomaszewski (z pierwszego małżeństwa) i Jan Tomaszewski, który mieszka w domu rodziców otoczony bezcennymi pamiątkami po nich. Ilustracją do filmu są zdjęcia i bogate materiały archiwalne udostępnione m. in. przez Muzeum Powstania Warszawskiego i syna, Jana Tomaszewskiego. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:18:26
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor