Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KOMITET NA PIWNEJ. OPOWIEŚCI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 50 min

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, 13-go grudnia 1981 r. oznaczało m.in. internowanie kilku tysięcy działaczy Solidarności i intelektualistów stanowiących zaplecze tego ruchu. Ludzi aresztowano w nocy, wielu trafiło do milicyjnych aresztów nawet w pidżamach. Zlokalizowanie zatrzymanych, zebranie ciepłej odzieży i dostarczenie pomocy do obozów i więzień, które nie były zresztą przygotowane na przyjęcie na raz kilku tysięcy osób, stało się nakazem chwili.
W Związku Literatów Polskich na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w kościele akademickim Św. Anny gdzie prowadzono duszpasterstwo środowisk akademickich i twórczych, oraz w kościele Św. Marcina na Piwnej, zaczęli się zbierać ludzie, aby wymieniać informacje. Tworzono listy zatrzymanych, zbierano paczki z rzeczami potrzebnymi zatrzymanym. Gdy siedziba Związku Literatów, wobec perspektywy jego rozwiązania i zamknięcia placówki, okazał się nie najlepszym miejscem dla takiej działalności, zwrócono się o pomoc do klasztoru sióstr franciszkanek i kościoła Św. Marcina.
Ulica Piwna stała się ważnym ośrodkiem działalności pomocowej. Za pośrednictwem ks. Józefa Maja z kościoła św. Anny zwrócono się do prymasa z prośbą o ogłoszenie akcji pomocy z udziałem osób świeckich. Już 17 grudnia 1981 r. ks. kardynał Józef Glemp wydał dekret powołujący do życia "Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom". 4 dni później odbyło się zebranie założycielskie komitetu w kościele św. Anny. Określono cele i zadania komitetu, jego strukturę i organizację. Dla większego bezpieczeństwa znano się nawzajem tylko w pojedynczych sekcjach.
Pomoc kierowano nie tylko do obozów internowania, ale także do osób, które w stanie wojennym znalazły się w bardzo trudnych warunkach bytowych. Pomoc zagraniczna zaczęła napływać dopiero w lutym 1982 r., wcześniej rozdzielano dary ofiarowane przez samych warszawiaków. Komitet cały czas koordynował akcję pomocową. W jednostkowych wypadkach interweniował też u władz w sprawie zwolnień z internowania. Udało się wejść z posługą kapłańską za mury obozów, od wiosny 1982 r. internowanych mogli też odwiedzać lekarze.
Komitet na Piwnej nie był jedyną taką placówką działającą w Polsce. Po zniesieniu stanu wojennego przemianowano go na Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny. Działał on w swojej siedzibie u sióstr franciszkanek w Warszawie do połowy września 1986 r., gdy ostatni więzień stanu wyszedł na wolność. Formalnie istniał 10 lat, choć z latami zmieniał formy i skalę działania.
O tamtych czasach i wydarzeniach mówią w filmie: bp Bronisław Dembowski, Wojciech Sawicki, Anna Szymańska, Maja Komorowska, Anna Fedorowicz, Jacek Sieradzki, Janina Hyciek-Brzozowska, Przemysław Burchard i Filip Grzejszczyk. Ich wypowiedzi są bogato ilustrowane materiałami archiwalnymi. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.06.06 01:51:10
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.