Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MY - RÓD CZY NARÓD ŚLĄSKI?

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 20 min

"Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego: by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski" - te słowa Wojciecha Korfantego po 60 latach państwowości polskiej na Śląsku nabierają nowego znaczenia. Lud polski mieszkający na Śląsku upomniał się o swoje prawa do ustanowienia narodu śląskiego. Potwierdził to w pewnej mierze spis powszechny z 2002 r. Ponad 186 tys. osób, czyli 4% ludności mieszkającej na terenie województwa śląskiego zadeklarowało przynależność do narodowości innej niż polska, w tym ponad 148 tys. określiło swoją narodowość jako śląską. W całej Polsce takich ludzi było ponad 173 tys. Byłaby to więc największa mniejszość narodowa w Polsce. Ślązacy po raz pierwszy od wieków poczuli się sobą u siebie i zapragnęli podkreślić swoją tożsamość, pobudzić działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Nie chcą jednak, by sprawę narodowości traktowano jako sprawę polityczną. Ma ona przede wszystkim wyrażać świadomość Ślązaków. Po 1989 r. wiele procesów społecznych uległo przyśpieszeniu. Wcześniej śląskość była postrzegana jako odrębność etniczna czy regionalna. Spis powszechny usankcjonował ją, wzniósł o szczebel wyżej. Została udokumentowana i zaczyna być postrzegana jako świadomość narodowa. Odrębność Śląska wynika z jego odmienności historycznej, kulturalnej, mentalnej, obyczajowej. Nie należy jednak zapominać, że Ślązacy trzykrotnie dokonywali zbrojnego zrywu powstańczego, by za cenę wielu ofiar wywalczyć sobie przynależność do Polski. Ich poświęcenie i bohaterstwo nie zawsze było należycie doceniane. Ze Śląska więcej brano, niż dawano mu w zamian. Uznanie narodu śląskiego byłoby więc także podkreśleniem tych zasług, pewnym zadośćuczynieniem za krzywdy i ofiary, twierdzą zwolennicy takiego rozwiązania. Ale już sama dyskusja na ten temat jest pożyteczna: zwraca uwagę opinii publicznej na Śląsk i jego rozliczne problemy, niezależnie od tego, czy oficjalnie zostanie w Polsce wyodrębniona narodowość śląska. Czas pracuje dla tych, którzy określili się jako Ślązacy, bo Europa zmierza do odradzania się tożsamości regionalnych, powrotu do korzeni, samookreślania się poprzez odrębność kulturową, językową, obyczajową. Poczucie śląskości to jeden ze współczesnych przejawów korzystania z praw człowieka i obywatela. Nie można zresztą zabronić Ślązakom, by czuli się Ślązakami. W reportażu wypowiadają się na ten temat m.in.: Kazimierz Kutz- reżyser i senator, Krzysztof Szyga - prezes Związku Górnośląskiego i dyrektor Radia Piekary, Jerzy Bogacki z Ruchu Autonomii Śląska, Jerzy Gorzelak - przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, literat Krzysztof Karwat, Tadeusz Kijonka - redaktor naczelny miesięcznika "Śląsk" oraz Aniela Langer - laureatka konkursu "Superślązaczka 2002". [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:59:28
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency