Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2003
  • Barwny, 24 min

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza powstał w 1919 roku. Odwołuje się jednak do liczących kilkaset lat tradycji akademickich Poznania. Tradycje te sięgają czasów wczesnego średniowiecza, kiedy to za sprawą wielkopolskiej dynastii nasz kraj znalazł się w kręgu kultury łacińskiej. Legło to u podstaw rozwoju edukacji według reguł obowiązujących w całej ówczesnej, związanej z Rzymem Europie. Film prezentuje m.in. mało znany fakt powołania do życia w 1518 r. Akademii Lubrańskiego - pierwszej w Poznaniu uczelni o charakterze szkoły wyższej. Jednak najistotniejszym wydarzeniem w historii szkolnictwa wyższego w Poznaniu było powstanie w 1611 r., na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy, Collegium Jesuicum (Kolegium Jezuickiego). Jego pierwszym rektorem był ks. Jakub Wujek, autor przekładu Biblii na język polski. Szkoła miała prawo nadawania stopni naukowych. Jezuici podjęli nawet działania zmierzające do przekształcenia Kolegium w uniwersytet i uzyskali na to zgodę papieża, ale ich starania zostały stanowczo storpedowane przez Uniwersytet Jagielloński broniący swojej pozycji. Kolegium działało blisko dwa stulecia, do 1773 r., kształcąc w czasach rozkwitu więcej studentów niż akademia krakowska. Film opowiada też o najnowszej historii UAM. Uczelnia skupia sześćdziesięciotysięczną społeczność akademicką i może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami zarówno w zakresie dokonań naukowych, jak i dydaktycznych. Zajmuje czołowe pozycje w rankingach polskich szkół wyższych. Tytuły doktora honoris causa uczelnia ta przyznała takim osobowościom, jak Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II. Tytuł ten otrzymali także Wisława Szymborska oraz Günter Grass, jeszcze zanim przyznano im Nagrodę Nobla. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:58:30
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor