Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DOKTOR NIEWO

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 30 min

Reportaż opowiada o niezwykłym Polaku, który od trzydziestu lat mieszka w Niemczech. Jest posiadaczem największego na świecie zbioru historycznych dokumentów na temat Polski. Tomasz Niewodniczański urodził się na początku lat trzydziestych w Wilnie. Wojna zabrała mu wszystkich najbliższych. On sam cudem przeżył. Trafił do Krakowa, tam skończył liceum i rozpoczął studia. Wybrał fizykę. Dziś mówi, że z dwóch powodów. Pierwszym był taki, że ojciec był fizykiem, drugim - że w czasach szalejącego stalinizmu była to dziedzina ideologicznie neutralna. Po studiach, już jako fizyk jądrowy - podjął pracę w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Został wysłany na staż do Niemiec. Tam zakochał się w Niemce. Nie został jednak - wrócił, ale miłość była silniejsza. Postanowili się pobrać, a pani Niewodniczańska była jedną z pierwszych obywatelek Niemiec zamieszkałych na stałe Polsce. Przełomowym rokiem był rok 1968. Choć nasz bohater nie ma żydowskiego rodowodu, ale mocno przeżył kampanię antyżydowską przeciwko jednemu z profesorów. Wówczas podjął decyzję o emigracji. Osiedlili się na południu Niemiec i tam podjął pracę w zawodzie. W tym momencie rozpoczęła się wielka pasją Tomasza Niewodniczańskiego. Stał się kolekcjonerem map. Zaczęło się od sztychu z widokiem i mapą okolicy Damaszku z 1576 roku. Rozpoczął zbieranie map, atlasów i widoków miast, kupując je na największych aukcjach świata. Momentem przełomowym był kontakt z wdową po pisarzu Aleksandrze Jandzie-Połczyńskim.Od niej kupił zbiór zabytkowych map, dokumentów królewskich i archiwaliów literackich. Od tej chwili stał się kolekcjonerem dokumentów literackich związanych niemal ze wszystkimi najwybitniejszymi polskimi pisarzami. W jego zbiorach są też dokumenty wydane przez wszystkich polskich królów począwszy od Kazimierza Wielkiego. Na przykład dokument podpisany przez króla o ustanowieniu Akademii Krakowskiej. Z czasem kolekcja rozwinęła się o kolejne zbiory. Chodzi miedzy innymi o listy więźniów obozów koncentracyjnych i syberyjskich zesłańców. Jednym ze skarbów jest odręczny egzemplarz "Stepów Akermańskich", który Mickiewicz pisał na Krymie. Dziś Tomasz Niewodniczański jest największym prywatnym kolekcjonerem map na świecie. Jest też posiadaczem największej kolekcji dokumentów dotyczących historii Polski. To od niego wielkie muzea pożyczają eksponaty do organizowanych na całym świecie wystaw. Tomasz Niewodniczański postawił sobie jeszcze jeden cel: dokumenty historyczne powinny łagodzić nieporozumienia między narodami, wyjaśniać sprawy i rzutować na przyszłość. Taką wybrał sobie misję. Nasz bohater rewelacyjnie opowiada, ma fantastyczne dygresje, a przede wszystkim - jest posiadaczem dokumentów - o których marzą muzea na całym świecie. Z kolei jego marzeniem jest, by po jego śmierci cały imponujący zbiór trafił na Zamek Królewski w Warszawie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:58:20
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor