Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MIASTO SPOTKANIA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 50 min

Film dokumentalny poświęcony historii i współczesności Wrocławia. Jest to największe w świecie skupisko ludzkie, w którym dokonała się nagła, praktycznie całkowita wymiana ludności. Przez lata Polski Ludowej publiczna debata na ten temat była praktycznie niemożliwa. Pytania pojawiały się i pozostawały w zawieszeniu: w jaki sposób uznać za swoje otoczenie wzniesione przez inną cywilizację? Czy można uznać za własną wyłącznie tradycję obcych geograficznie Lwowa czy przedwojennej Warszawy? Czy tożsamość to raczej miejsce, czy też może tradycja pokoleń przybyłych z innych stron? Program prowadzi Robert Gonera, wrocławianin z wyboru, zauroczony tym miastem. Autorzy wykorzystali bogaty materiał ikonograficzny i filmowy. Mówią świadkowie historii minionego półwiecza, między innymi Rudolf Tauer , który, wcielony do Volkssturmu, bronił "Festung Breslau", Jerzy Podlak - robotnik przymusowy , mieszkający tu nieprzerwanie od roku 1942, twórcy życia akademickiego i kulturalnego, a także autorzy współczesnego, niepowtarzalnego wizerunku miasta, jak założyciel "Pomarańczowej Alternatywy" - "Major" Waldemar Frydrych, Sylwester Chęciński czy były prezydent miasta Bogdan Zdrojewski. Lata dziewięćdziesiąte stały się areną przyspieszonego kursu tożsamości. Zaczęto nawiązywać do czeskiej i niemieckiej przeszłości. Powstały publikacje, pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone miejscowym noblistom i innym postaciom znaczącym w historii miasta. Oswajano wielonarodową przeszłość, która zaczęła przenikać do krwiobiegu lokalnej świadomości. Zarówno zmiany, jakie dokonały się w lokalnej mentalności, jak i połączone z otwarciem granic, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, pozwoliły kompletnie odwrócić perspektywę: już nie "jak dawniej" rubieże kraju, a "Europejski narożnik Polski" jak głosi jedno z promocyjnych haseł Dolnego Śląska. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:58:18
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor