Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

WĘDRÓWKA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1994
  • Barwny, 51 min

Współczesny prorok, mędrzec, człowiek pełen prostoty i pokory, a jednocześnie dowcipny i otwarty - ksiądz Tadeusz Fedorowicz. W roku 1940 dobrowolnie wyjechał z zesłańcami do Kazachstanu. Był kapelanem armii gen. Andersa, a do Polski wrócił z armią Berlinga. W roku 1947 zamieszkał w podwarszawskich Laskach jako duchowy opiekun w Zakładzie dla Niewidomwych i tutaj pozostał na stałe. Od 1957 roku każdego lata wyruszał z młodzieżą na wędrówki po Polsce. Były one jakby przedłużeniem jego misyjnego pobytu w Kazachstanie, który wywarł ogromny wpływ na całe późniejsze życie księdza. Wędrowanie "Wuja" - bo tak ks. Fedorowicz był nazywany, zaczęło się z piętnastoosobową grupą studentów i kuzynów, dzieci dawnych zesłańców. W ostatnich lata życia księdza Fedorowicza w wędrówkach uczestniczyło ok. 80 osób. A ksiądz nawet nawet mając 87 lat potrafił spać na klepisku i udzielać pierwszej komunii w stodole. Swoistym fenomenem była także działająca wszędzie, dla wszystkich i o każdej niemal porze poradnia "Wuja". Jej miejsce było tam, gdzie w danym momencie "Wuj" się znajdował. Mogła to być wędrówka, autobus, a w ostatnim okresie życia księdza najczęściej był to pokój w Domu Rekolekcyjnym w Laskach, do którego drzwi nigdy nie były zamknięte, a napis na nich głosił "Będę za chwilę. Jestem w... w starym domu rekolekcyjnym lub w kaplicy lub w internacie lub na spacerze lub w Warszawie lub na cmentarzu lub w podróży..." "Wuj" był dostępny dla każdego, kto potrzebował pomocy, rady, pocieszenia - od niewidomego dziecka poprzez wędrówkowicza do profesora filozofii z Paryża. Ks. Fedorowicz corocznie otrzymywał od Jana Pawła II zaproszenie do Watykanu, ale o rozmowach z papieżem wypowiadał się bardzo lakonicznie. Ludzie szukali kontaktu z ks.Fedorowiczem i radzili się go w sprawach bardzo różnych - czym karmić ptaki, co zrobić z córką, która nie chce chodzić na religię, jak pomóc żebrakowi - Rumunowi, czy New Age jest pożyteczne, co robić, gdy nie wychodzi fizyczne współżycie z mężem. Niezwykle ciekawe i barwne były także tzw. gadki ks. Fedorowicza. Ich temat zależał od miejsca i oczywiście publiczności, do której były adresowane. Choć większość słuchaczy znała już ich treść, to chciała ich słuchać ponownie. Podstawą gadek było "Dwadzieścia błogosławieństw dla tych, którzy mają trochę zmysłu humoru i szukają mądrości", w których "Wuj" zawarł swoją całą życiową mądrość. Jedno z nich mówi "Błogosławieni, którzy umieją używać kija nie do bicia w ciemności, ale do zapalania go ogniem, by świecił i ogrzewał - wiele dobra uczynią w życiu" O księdzu Tadeuszu Fedorowiczu wypowiadają się prof. Stefan Świeżawski - przyjaciel z lat młodzieńczych, Barbara Litwiniukowa - świadek działalności ks. Twardowskiego w Kazachstanie, Jan Rybicki wojenny fotograf Ludowego Wojska Polskiego, siostra "Wuja" Olga Fedorowicz a także młodzież biorąca udział w jego wędrówkach [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.06.06 01:12:39
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.