Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

WYJŚCIE Z CIENIA

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1999
 • Gatunek:
  Film biograficzny
 • Barwny, 40 min

W wydanej w 1975 roku Encyklopedii II wojny światowej o gen. Tadeuszu Pełczyńskim napisano: "jeden z najbardziej aktywnych przeciwników Polski Ludowej". Na taką opinię zapracował swoją bezkompromisową postawą i emigracyjną działalnością. Opinia ta jednak przez lata stanowiła - także dla historyków - niezwykle trudną do pokonania przeszkodę w poznaniu i przedstawieniu szerszemu ogółowi tej wybitnej postaci. Pozostawał więc w cieniu. Film jest próbą wyprowadzenia go z tego cienia - wszechstronnego przedstawienia jego postaci i dokonań. Realizatorzy wykorzystują bardzo interesujące i unikatowe archiwalia oraz wypowiedzi osób, które znały Tadeusza Pełczyńskiego lub badały jego życie w celach naukowych. Są to: Andrzej Bobrowski, córki Józefa Piłsudskiego Wanda i Jadwiga, prof. Adam Strzembosz, Halina Zakrzewska, Andrzej Pomian, Jan Nowak-Jeziorański, Stanisław Jankowski "Agaton", Tadeusz Żenczykowski, Lidia Ciołkoszowa i Władysław Bartoszewski
Tadeusz Pełczyński urodził się w 1892 roku w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum w Łowiczu, gdzie po raz pierwszy zetknął się z konspiracją w szeregach "Przyszłości", młodzieżowej organizacji zwanej w skrócie "Pet", stawiającej sobie cele niepodległościowe. W 1911 roku zdał maturę i podjął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce został przyjęty do akademickiego Związku Młodzieży Polskiej "Zet". Doszedł w nim do najwyższych szczebli wtajemniczenia i wykazał się znakomitymi cechami konspiratora. Wybuch I wojny światowej zaskoczył go na wakacjach we Włocławku. Po wkroczeniu Niemców do miasta jako student medycyny został zmobilizowany do pracy w szpitalu wojskowym. Potem walczył w szeregach Legionów Polskich, gdzie zaczęła się jego kariera wojskowa. W końcu listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wileńskiej i późniejszych walkach. Był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1919 roku podjął naukę w Szkole Podchorążych, później - Wyższej Szkole Wojennej. Studia ukończył z wysoką lokatą. W dniach przewrotu majowego, jak wielu byłych legionistów, opowiedział się po stronie Piłsudskiego. Przez lata piastował najwyższe stanowiska w Oddziale II Sztabu Generalnego WP, a więc decydował o obrazie służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Kampanię wrześniową 1939 roku przeszedł jako dowódca piechoty w armii "Prusy". Przegrana nie załamała go. Wkrótce znalazł się w szeregach konspiracji, początkowo na Lubelszczyźnie, potem w Warszawie. Po aresztowaniu przez Niemców płk. Janusza Albrechta został nowym szefem sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK. Był współautorem koncepcji walki AK i planów powstania powszechnego, najbliższym współpracownikiem Stefana "Grota" Roweckiego i Tadeusza "Bora" Komorowskiego. Współdecydował o wybuchu powstania w Warszawie, którego był zdecydowanym zwolennikiem. Po wojnie został na emigracji. Był inicjatorem powstania Studium Polski Podziemnej w Londynie. Prawdę o walce Polski Podziemnej uczynił jednym z ważniejszych elementów w toczących się w kraju zmaganiach o duszę narodu. Pod jego kierownictwem opracowano i opublikowano trzeci tom "Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej - Armia Krajowa" i tomy "Armia Krajowa w dokumentach", dzieła podstawowe dla badania historii AK. Przez kilka lat był prezesem Koła AK w Londynie. Orientował się w tym, co dzieje się w Polsce. Kiedyś powiedział Halinie Zakrzewskiej: "Owszem, wiem, jest wam trudno, ale jesteście szczęśliwsi. Jesteście w kraju, pracujecie dla Polski i tam będziecie umierać". Zmarł 3 stycznia 1985 roku, w wieku blisko 93 lat. Pragnął powrócić do wolnej ojczyzny i spocząć na Powązkach u boku ukochanego syna, który zginął w powstaniu warszawskim. To marzenie, tak zdawać się mogło nierealne, ziściło się. W listopadzie 1995 roku prochy Tadusza Pełczyńskiego sprowadzono do kraju. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:28:09
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl