Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

...GDZIE BÓG ROZUMIE PO POLSKU

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2002
  • Barwny, 58 min

    Film powstał w cyklu "Polska poza Polską".

Interesująca, bogato udokumentowana opowieść o historii i dniu dzisiejszym polskiej emigracji w Brazylii, Argentynie i Urugwaju, gdzie istnieją największe skupiska Polonii w Ameryce Południowej. Pierwsze zorganizowane grupy polskich emigrantów zaczęły docierać do Brazylii w latach 80., a do Argentyny w latach 90. XIX wieku. Okres ten, ze względu na masowość zjawiska, nazwano "gorączką brazylijską". Za ocean ruszyli wtedy przede wszystkim bezrolni chłopi, by zrealizować tam marzenie o własnej ziemi, choć nie brakowało też takich, którzy sprzedawali swe skromne gospodarstwa licząc, że w Brazylii będzie im się żyło lepiej i dostatniej. Rzeczywistość jednak nie przypominała marzeń. By móc uprawiać upragnioną ziemię, musieli w niezwykle ciężkich warunkach wycinać najpierw i karczować lasy, budować od podstaw osady, którym zresztą nadawali wygląd polskich wsi. Wznosili także szkoły, a przede wszystkim kapliczki i kościoły. Odznaczali się ogromną pracowitością, pomysłowością, wytrwałością i pobożnością. Wkrótce za emigrantami ruszyli do Brazylii, a potem Argentyny, polscy księża i misjonarze, by świadczyć im usługi duszpasterskie, co było o tyle istotne, że Polacy - w zdecydowanej większości ludzie niewykształceni i analfabeci - nie znali ani portugalskiego, ani hiszpańskiego, ani języków innych emigrantów, jak Włosi czy Niemcy, którzy w tamtym czasie również masowo kolonizowali ogromne połacie krajów Ameryki Łacińskiej. Druga fala emigracji dotarła za ocean w latach 20. i 30. XX wieku, kiedy to rząd niepodległej już Polski organizował emigrację swoich obywateli w celu kolonizowania zwłaszcza Brazylii. Trzecia fala natomiast pojawiła się tam - przede wszystkim w Argentynie - po II wojnie światowej, a stanowili ją przede wszystkim polscy oficerowie oraz żołnierze i żołnierki z armii gen. Andersa , którzy nie widzieli dla siebie możliwości powrotu do kraju rządzonego przez komunistów. Oblicza się, że w Brazylii żyje dziś około miliona potomków polskich emigrantów, w Argentynie - do 300 tysięcy. Dorasta już szóste pokolenie tych, których pradziadowie przybyli do Ameryki Południowej. Choć legitymowali się paszportami pruskimi, rosyjskimi i austriackimi, zawsze podkreślali swe polskie pochodzenie, kultywowali ojczysty język, kulturę i tradycje, co do dziś czyni bardzo wielu najmłodszych polonusów. A od momentu, gdy w Polsce doszło do zmiany ustroju, nawiązują kontakty z ojczyzną przodków, przyjeżdżają nad Wisłę w celach turystycznych i na studia. O dziejach polskiej emigracji w Ameryce Łacińskiej, losach polskich rodzin, swoich związkach z Polską, działalności i dorobku organizacji polonijnych opowiadają m.in.: ks. dr Herkulan Antoni Wróbel działający w Argentynie , ks. Zdzisław Malczewski z Brazylii, Marcos Domakoski - prezes Parańskiej Izby Handlowej, prof. Mariano Kawka, Jan Stachnik - konsul honorowy RP w Argentynie, przedstawiciele rodzin Hamerskich, Morozowiczów, Zalewskich, Jeleni, Brzozowskich, Gawłów, Wojnów. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:38:39
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency