Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POWRÓT BOHUNA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2002
  • 26'

Na Ukrainie, wraz z odzyskaniem w 1991 roku niepodległości zaczęła odżywać wielowiekowa tradycja kozacka. W kraju tym istnieje obecnie wiele organizacji kultywujących dawne zwyczaje, styl życia i wartości. Funkcjonują one w ramach Ukraińskiego Kozactwa, międzynarodowego stowarzyszenia o charakterze obronno-sportowym, ale przede wszystkim narodowo-patriotycznym. Współczesnych kozaków można spotkać wszędzie, rekrutują się ze wszystkich środowisk i grup społecznych, są wśród nich lekarze, robotnicy, sportowcy, żołnierze - jak mówią "kozak, to stan duszy". Ich celem jest uczynienie z Ukrainy państwa kozackiego, działanie na rzecz porządku, bezpieczeństwa, jedności państwa, wysokiego morale Ukraińców, poszanowania narodowych tradycji i wiary. "Kozacy są we wszystkich strukturach władzy i znają swoją misję". Kozaczyzna narodziła się nad Dnieprem, na rozległych i nielicznie zamieszkanych urodzajnych stepach. Brak naturalnych granic, nieustanne zagrożenie najazdami i konieczność obrony swoich ziem wykształciły specyficzny rodzaj społeczności, niemający swojego odpowiednika w żadnym z krajów Europy. Pierwotnie był to rodzaj bractwa rycerskiego, składającego się z żołnierzy awanturników, którzy w stepie szukali sławy i bogactwa. Z biegiem lat przekształciło się ono w organizację wojskową, rządzącą się własnymi prawami. Kozaczyznę rozsławili na kontynencie romantycy, pod jej urokiem byli m.in. Byron, Słowacki, Mickiewicz oraz prekursor nurtu, Johann Herder, który w swych dziennikach zapisał: "Ukraina stanie się nową Grecją. W kraju tym jest wspaniały klimat, szczodra ziemia, a jej wielki, utalentowany muzycznie naród przebudzi się kiedyś do nowego życia". We współczesnej Ukrainie, poszukującej swych korzeni, swojej tożsamości, budzi się pamięć dawnych wojowników, dawnych bohaterów. Żywy jest kult hetmana Bohdana Chmielnickiego, przywódcy walki narodowowyzwoleńczej w XVII wieku. Nie mniejszą czcią cieszy się pułkownik Iwan Bohun, postać znana z "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Współcześni kozacy oddają cześć pamięci dzielnych przodków i starają się wskrzesić dawne tradycje. Jak ich dziadowie chcą być wojownikami oddanymi ojczyźnie, ale nie zapominają o gospodarczych tradycjach kozaków. W demokratycznym głosowaniu wybierają hetmana, noszą kozackie stopnie wojskowe, ale zakładają także prywatne gospodarstwa farmerskie, kooperatywy rolnicze, sadownicze, ogrodnicze, tworzą zakłady przetwórstwa rolnego, kasy i banki wspierające inicjatywy gospodarcze. Deklarują otwartość na wspólną Europę i potrzebę świadomości własnej tożsamości w dobie zbliżania się kultur i nacji.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:30:06
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski