Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

PASTERZ

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2000
 • Gatunek:
  Film biograficzny
 • Barwny, 44 min

To był bardzo trudny moment w najnowszych dziejach Polski. Prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, który cierpliwie i z ogromnym wyczuciem łagodził napięcia w kraju narastające w latach 1980 i 1981, umiera. Wierni pogrążają się w żałobie. Ludzi dręczy obawa przed wejściem Rosjan do zrewoltowanego kraju. Podnosi się nowa fala strajków, która opadła po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. Pojawia się wtedy na scenie kardynał Józef Glemp - nowy prymas. Objął ten najwyższy w hierachii kościelnej urząd z poręczenia kardynała Wyszyńskiego, który wcześniej osobiście dzwonił w tej sprawie do Jana Pawła II. Kardynała nikt nie znał i tę decyzje personalną przyjęto z zaskoczeniem, nie tylko w środowiskach katolickich. Prymas Józef Glemp zaczyna przewodzić polskiemu Kościołowi przytłoczony dwiema wielkimi osobowościami - Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego - i rozczarowuje. Jest pasywny i pozbawiony charyzmy, mówi nieporadnie. W kilka miesięcy po jego wyborze władza wprowadza stan wojenny i ludzie uważają, że kardynał Glemp popiera i tę decyzję, i tę władzę. Tymczasem Kościół prowadzi z komunistami grę, by uzyskać zgodę na papieskie pielgrzymki. Doprowadzenie do przyjazdu Jana Pawła II do kraju jest dużym sukcesem prymasa. Ludziom wraca nadzieja. Opozycja odradza się. Zaczynają się - przy udziale hierarchów kościelnych - negocjacje, które prowadzą do rozmów Okrągłego Stołu. Prymas Glemp załatwia -bardzo korzystą dla instytucji, której przewodzi - ustawę normalizującą stosunki państwa z Kościołem. Buduje nowe kościoły. Stale rośnie liczba powołań, zakłada więc nowe seminaria. U progu niepodległości Kościół - jak wynika z badań opinii publicznej - staje się jedyną wiarygodną instytucją w kraju. Szybko jednak tę pozycję traci. Prymas Glemp nie wie, co powinien robić w demokracji. Kościół, jak dawniej wojujący w poczuciu obrony oblężonej twierdzy, wciąż usiłuje mówić za ludzi, poucza ich, ingeruje w politykę. Jego popularność spada do 30 proc. Jak się jednak okazuje, prymas Glemp szybko się uczy. Biskupi wycofują się z polityki. Kościół koncentruje się na ewangelizacji i służbie duszpasterskiej i odzyskuje poparcie społeczne. Tymczasem zmienia się sytuacja samego prymasa. Z chwilą przyjazdu do Polski nuncjusza papieskiego kardynał Glemp przestaje być głową Kościoła, koordynuje tylko prace espiskopatu. Niektórzy biskupi zaczynają go publicznie atakować, w świadomości wiernych nadal jednak przewodzi Kościołowi. Oceniając 20 lat prymasowania Józefa Glempa historycy potwierdzają, że jego decyzje, które wcześniej wydawały się kontrowersyjne, okazały się słuszne. Przezwyciężył towarzyszący mu na początku lęk przed ludźmi i władzy, i opozycji. Przezwyciężył własne słabości. Stanął przed problemami, jakich wcześniej historia i opatrzność nie postawiły nawet przed Prymasem Tysiąclecia, i okazał się zwycięzcą. Wzmocnił Kościół i znalazł dla niego miejsce w demokracji. Dokument przypomina te wydarzenia, przedstawiając 20 lat prymasowania Józefa Glempa. Ekipa filmowa towarzyszyła kardynałowi przez miesiąc w bardzo różnych sytuacjach - oficjalnych i prywatnych, podczas sprawowania liturgii i odwiedzin składanych wiernym, podążającym w Pielgrzymce Warszawskiej na Jasną Górę i w duszpasterskich podróżach po kraju. Ewa Świecińska - łącząc archiwalia ze zdjęciami kręconymi w trakcie wspomnianego miesiąca -nadała filmowi formę opowieści o swego rodzaju pielgrzymce prymasa w przestrzeni, a przede wszystkim w czasie, przez lata, które go tak odmieniły. Michał Lorenc opatrzył tę opowieść piękną muzyką. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:15:39
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego