Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZAWSZE WIERNI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1994
  • Barwny, 39 min

W kościele św. Jacka na warszawskiej Starówce umieszczono w latach siedemdziesiątych tablice poświęcone pamięci czterech generałów, komendantów Armii Krajowej - Michała Tokarzewskiego, Stefana Grota Roweckiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego i Leopolda Okulickiego. W filmie przedstawione zostały mało znane fragmenty ich życiorysów . Pierwszy z bohaterów gen. Michał Tokarzewski urodził się we Lwowie i z tym miastem związany był przez całe życie. Już jako student medycyny w Krakowie został członkiem PPS. Po latach powie, że socjalizm pojmował wówczas w kategoriach ludzkich, chrześcijańskich, nie materialistycznych, dialektycznych, czy marksistowskich. W Krakowie też wstąpił do Związku Strzelców i stamtąd wyruszył na wojnę. Za odmowę przysięgi na wierność Austrii został internowany i aresztowany. Po zwolnieniu z więzienia rozpoczął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku wystąpił z PPS i związał się z Polskim Towarzystwem Teozoficznym, a następnie z ruchem wolnomularskim. Był czcigodnym bratem w loży "Św. Graala" - stąd też wzięło się jego zakonne imię Torwid. Kilka lat po I wojnie awansował do stopnia generała brygady i został dowódcą 19 dywizji piechoty w Wilnie. Tuż przed następną wojną, ze wschodnich kresów przeniesiono go na stanowisko dowódcy VII Okręgu Wojskowego w Toruniu, najbardziej zagrożonego odcinka. W czasie kampanii wrześniowej podczas działań wojennych armii "Poznań" i "Comone" był dowódcą etapów, a później straży tylnej oddziałów wycofujących się do Warszawy. Do stolicy przedarł się 19 września. Jeszcze przed kapitulacją Warszawy zgłosił się do gen. Juliusza Rómmla, wyrażając gotowość zorganizowania zbrojnego oporu narodu przeciwko okupantom. Zbiegło się to z rozkazem Naczelnego Wodza przywiezionym do oblężonego miasta, powierzającym to zadanie gen. Rómmlowi. Ten przekazał pełnomocnictwo gen. Tokarzewskiemu. Tak powstała organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona później w Związek Walki Zbrojnej, a Torwida mianowano dowódcą jego lwowskiego odcinka. W 1940 roku został aresztowany przez władze radzieckie. Nie rozpoznano go jednak i z więzienia w Dniepropietrowsku przewieziono do więzienia pod Archangielskiem. Wkrótce został zidentyfikowany przez NKWD. Otrzymał propozycję kolaboracji. Gdy odmówił, trafił na Łubiankę. W 1941 roku został dowódcą 6 dywizji piechoty Armii Polskiej w ZSRR, a w 1943 roku zastępcą dowódcy wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. Po wojnie osiadł na Wyspach Brytyjskich. Zachowała się jego korespondencja w poszukiwaniu pracy w Anglii. Zmarł w 1964 roku w Casablance, pochowany jest w Londynie. W filmie przedstawione zostały równie obszerne fragmenty biografii pozostałych komendantów największej podziemnej armii w okupowanej Europie, ilustrowane materiałami pochodzącymi z archiwów rodzinnych, Instytutu Historycznego im. Władysława Sikorskiego w Londynie, ze zbiorów prywatnych i państwowych. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 02:18:11
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski