Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

JANUARY GRZĘDZIŃSKI

w ERRATA DO BIOGRAFII

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2007
  • Barwny, 25 min

Żyjący w latach 1890 - 1975 January Grzędziński był ciekawym publicystą i prozaikiem, osobą o niezwykłej biografii. W 1907 r. był więziony za redagowanie nielegalnego rosyjskiego pisma młodzieżowego, działał w ruchu socjalistycznym i niepodległościowym. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach, był korespondentem wojennym. W II RP zajmował się sprawami lotnictwa, m. in. redagował pismo "Lot Polski" i stworzył Ligę Obrony Powietrznej Polski. W 1937 r. wystąpił z wojska, sprzeciwiając się ewolucji na prawo rządów sanacyjnych i zajął się publicystyką. Od 1938 r. przebywał w Paryżu - po kapitulacji Francji próbował przedostać się do Argentyny, ale został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Maroku, gdzie po uwolnieniu mieszkał do 1957 r. Wtedy wrócił do kraju, działał m. in. w Klubie Krzywego Koła. Sprzeciwiając się polityce komunistów, poparł List 34 w 1964 r. , co zaowocowała zakazem druku jego tekstów, a w 1965 r. oskarżeniem go o próbę przekazywania materiałów "szkalujących PRL" dziennikarzom zagranicznym. Proces zawieszono ze względu na stan zdrowia pisarza. Grzędziński podjął współpracę z "Kulturą" paryską w latach 1967 - 68, co zakończyło się dlań wznowieniem postępowania karnego, w ramach którego poddano pisarza karnie leczeniu psychiatrycznemu.
Film przypomina biografię Grzędzińskiego jako jednego z niepokornych pisarzy w PRL, skupiając się zwłaszcza na ostatnich latach jego życia, kiedy był prześladowany przez władze. W filmie wypowiadają się: Joanna Siedlecka, która pisała o Grzędzińskim w "Obławie", historycy i rodzina. Film ilustrują materiały z IPN oraz fragmenty tekstów literackich i publicystycznych bohatera programu. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2016.12.29 12:54:46
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl