Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KAZIMIERZ KOŹNIEWSKI

w ERRATA DO BIOGRAFII

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2007
  • Barwny, 26 min

Kazimierz Koźniewski żył w latach 1919 - 2005. Powszechnie znany jako działacz i historyk harcerstwa, pisarz, publicysta, eseista, reportażysta, a także autor scenariuszy filmowych, m. in. "Piątka z ulicy Barskiej'', "Paryż - Warszawa bez wizy''.
W latach 1939 - 1940 był jednym z założycieli Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. Został też członkiem Naczelnictwa Szarych Szeregów. Od jesieni 1945 roku członek redakcji "Przekroju", a od roku 1957 do śmierci redaktor "Polityki". W latach 1957 - 1982 był naczelnym redaktorem "Magazynu Polskiego", a w latach 1982 - 1985 "Tu i teraz".
Współpracował z wieloma pismami i gazetami. Autor około 50 książek i co najmniej 6000 artykułów w prasie periodycznej.
Współpracował także z Urzędem Bezpieczeństwa, a następnie Służbą Bezpieczeństwa niemal przez cały okres trwania PRL - u i był wyjątkowo gorliwym konfidentem.
W filmie przedstawione zostaną materiały dotyczące działalności Koźniewskiego na tych polach. Wypowiedzą się m. in: Marek Gajdziński (harcmistrz), Sławomir Cenckiewicz (historyk IPN) Joanna Siedlecka (pisarka i publicystka) Aleksandra Ziółkowska - Boehm (sekretarka Melchiora Wańkowicza), zaproszone są też osoby z redakcji "Polityki".
W ikonografii znajdą się materiały radiowe, telewizyjne, filmowe, a także cytaty z piśmiennictwa. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2016.10.02 09:06:51
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl