Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZWIERZENIA KLOWNA

  • Spektakl telewizyjny
  • Rok produkcji:
    1991
  • Premiera:
    1991. 11. 21
  • 68 min

"Zwierzenia klowna" (1963) to jedna z najbardziej "czarnych" książek Heinricha Bölla (1917-85), laureata literackiej Nagrody Nobla z 1972 r. Niemiecki pisarz związany z Grupą 47 - działającym do końca lat 60. kołem pisarzy zachodnioniemieckich, austriackich i szwajcarskich, których łączył protest przeciwko faszyzmowi i postulat literatury zaangażowanej społecznie - w tej powieści dał wyraz gorzkiemu przekonaniu, że społeczeństwo niemieckie jest zupełnie nieczułe na nauki wynikające z historii, na protesty i ostrzeżenia sygnalizowane przez twórców. Böll, autor kilkunastu powieści, kilkudziesięciu opowiadań, słuchowisk, scenariuszy i sztuk teatralnych, licznych esejów i tekstów publicystycznych dotyczących aktualnej sytuacji politycznej ówczesnej RFN - rozwijał w swej twórczości dwa fundamentalne tematy. Jednym była wojna i jej destrukcyjny wpływ na jego rodaków, drugim - powojenna rzeczywistość niemiecka, rozrachunek z przeszłością, trudny powrót do człowieczeństwa, który staje się możliwy dzięki odwołaniu się do elementarnych wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich. W "Zwierzeniach klowna", które uznano za jedną z najwybitniejszych i najbardziej osobistych książek Bölla, pisarz dokonuje dramatycznego porównania. Dostatni świat współczesnych Niemiec, z ich wzniosłymi hasłami skrywającymi zwykły konformizm i bezpardonowe dążenie do dobrobytu, jest kontynuacją tamtego okrutnego świata, a ludzie, którzy tworzyli absurdalny, nieludzki system Trzeciej Rzeszy, w nowej rzeczywistości czują się znakomicie i też wydają się niezbędni. Dokonana przez reżysera adaptacja tekstu, zachowująca większość fabularnych wątków powieści, jest złożona z pojedynczych rozmów, drobnych sytuacji. Ta mozaika stanowi egzemplifikację relacji głównego bohatera z jego otoczeniem i zarazem - racji moralnych wszystkich stron konfliktu.
Hans Schnier, syn bogatego przemysłowca, ma za sobą bolesne przeżycia, które każą mu odsunąć się od ludzi przerażających go swym fanatyzmem i hipokryzją. Lekceważąc protesty rodziców zostaje klownem, występuje w wielu miastach i za granicą, a szczególnie słynie z dziwnej umiejętności - rozmawiając przez telefon wyczuwa zapachy swoich rozmówców. Przez lata Hans jest związany z Marią Derkum, głęboko religijną kobietą, która pragnie, by Schnier wziął z nią ślub i podpisał zobowiązanie katolickiego wychowania dzieci. W jego mniemaniu jest to wyraz obłudy i nietolerancji. Poddana przemożnej presji środowiska Maria zrywa z Hansem, wychodzi za mąż za ich wspólnego znajomego, Heriberta Züpfnera. Po odejściu przyjaciółki Schnier załamuje się, popada w marazm, zaczyna pić. Zerwane kontrakty, druzgocące recenzje, wypadek podczas występu wyznaczają kolejne stadia jego upadku. Pogrążającego się w samotności i beznadziejności klowna stać jeszcze tylko na jeden gest, błazeński i tragiczny. Twórcy spektaklu, nie dopowiadając ostatecznego rozstrzygnięcia, konsekwentnie penetrują te obszary ludzkiej świadomości, gdzie oportunizm i moralne zakłamanie ścierają się z poczuciem konieczności dopełnienia pewnych reguł i praw powszechnie obowiązujących. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Pierwowzory
schowaj

Pierwowzór
ZWIERZENIA KLOWNA
AutorHeinrich Böll
PrzekładTeresa Jętkiewicz
2023.01.18 00:21:12
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych