Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ODBUDOWA WROCŁAWIA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 28 min
    Film powstał w cyklu "Tędy przeszła historia".

Film opowiada o powojennej odbudowie Wrocławia, ukazuje problemy, jakie towarzyszyły temu przedsięwzięciu. Autorzy przypominają historię miasta i jego wielokulturową przeszłość. Odbudowa Wrocławia była rozłożona na lata i kolejne etapy. Przez kilka pierwszych powojennych lat po prostu odgruzowywano zburzone doszczętnie domy. Ilustracją są stare ryciny oraz fragmenty filmów archiwalnych z dawnego Wrocławia. Wrocław to miasto położone w środku Europy, nad Odrą, na styku kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Historia grodu sięga X wieku, a jego założenie przypisuje się legendarnemu Wrocisławowi. Od schyłku tego wieku aż po rok 1335 Wrocław należał do Polski i polskich książąt z dynastii Piastów. Następnie przez dwieście lat stanowił część królestwa czeskiego. W XVI wieku Dolny Śląsk, a wraz z nim całe królestwo czeskie, stały się częścią dominium austriackich Habsburgów. W roku 1742 miasto i prowincję przejęły Prusy. W pierwszej połowie XX stulecia Breslau był uważany za najpiękniejsze miasto wschodnich Niemiec. Był też najbezpieczniejszym regionem III Rzeszy. Pod koniec 1944 r. mieszkało w Breslau ponad milion ludzi. Wkrótce miało się jednak okazać, że ów "dolnośląski azyl" to dla nich pułapka bez wyjścia. W sierpniu 1944 r. , przed sowiecką ofensywą, Niemcy ogłosili Wrocław twierdzą - Festung Breslau. Ofensywa rozpoczęła się w lutym następnego roku. Wskutek bombardowań, ostrzału artyleryjskiego, a przede wszystkim wyburzania przez Niemców całych kwartałów domów w celu przygotowania stanowisk obronnych, miasto zostało zniszczone w blisko 75%. Niedawna "perła wschodnich Niemiec" legła w gruzach. Ogromne straty poniosło zabytkowe centrum Wrocławia. Dzieła niszczenia miasta dopełnili tzw. szabrownicy. Po wojnie pierwszy etap odbudowy miasta obejmował porządkowanie ulic, odgruzowywanie zbombardowanych domów, wyburzanie ruin. Niestety, wśród budynków do rozbiórki znalazły się XIX-wieczne kamienice mieszczańskie, obiekty zabytkowe o historycznej wartości, które można było jeszcze uratować. W 1948 r., podczas Wystawy Ziem Odzyskanych, wzniesiono kilka pawilonów wystawowych. Od końca lat 40. trwało rekonstruowanie Starego Miasta i pełnego kościołów Ostrowa Tumskiego. Właściwą odbudowę Wrocławia, która trwa do dziś, rozpoczęto w połowie lat 50. Wiele emocji budziły też plany pierwszych osiedli mieszkaniowych. W 1954 r. oddano do użytku Kościuszkowską Dzielnicę Mieszkaniową (w skrócie KDM). Lata 60. i 70. to czas tzw. wielkiej płyty. Tamte dzielnice do dziś są nazywane "sypialniami Wrocławia". Powstawały betonowe kolosy wśród historycznej zabudowy Wrocławia. Budowa miasta trwa nadal. Wrocław znowu nabiera charakteru europejskiej metropolii. Staje się coraz piękniejszy i nowocześniejszy. Powstają wspaniałe osiedla, hotele, centra handlowe. Ale wielu mieszkańcom pamiętającym czasy przedwojenne żal starych zaułków i domów niefrasobliwie wyburzonych w 1945 r. W filmie występują świadkowie tych wydarzeń, m.in. Lidia Arczyńska, mieszkająca we Wrocławiu od 1941 r., wrocławianin od 1928 r. Rudolf Tauer, były robotnik przymusowy w Festung Breslau Jerzy Podlak, dziennikarz prasowy Michał Żywień, pionierka Wrocławia Felicja Wolff , budowniczy Wrocławia Bolesław Barski, prof. Mirosław Przyłęcki - architekt i były Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:59:48
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman