Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KSIĄŻĘ METROPOLITA. RZECZ O KARDYNALE SAPIEŻE

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2000
 • Gatunek:
  Film biograficzny
 • Barwny, 48 min

Filmowy portret księcia Adama Stefana Sapiehy, jednej z największych osobowości w naszej najnowszej historii, człowieka legendy, nazywanego przez wielu niekoronowanym królem Polski. W 1911 roku został podniesiony do godności biskupa krakowskiego, a od 1925 roku aż do śmierci w 1951 piastował urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego, w 1946 roku otrzymał tytuł kardynała. Autorzy filmu przedstawiają sylwetkę tego niezwykłego duchownego poprzez pryzmat roli, jaką odegrał w historii Polski, przy czym ograniczają się do pokazania ostatnich 12 lat jego życia, przypadających na okres okupacji i początki Polski Ludowej. W czasie okupacji niemieckiej, pod nieobecność prymasa Hlonda, Sapieha był faktyczną głową polskiego Kościoła w zniewolonym kraju. Rola, jaką wtedy odegrał, nie była jedynie symboliczna, choć jego nieugięta postawa wobec najeźdźców miała dla społeczeństwa ogromne znaczenie moralne. Pod jego kierownictwem funkcjonowała jedyna, dozwolona przez Niemców polska organizacja charytatywna - Rada Główna Opiekuńcza. Sapieha prowadził dialog z niemieckimi władzami okupacyjnymi, czego kulminacyjnym punktem było spotkanie z generalnym gubernatorem Hansem Frankiem w kwietniu 1944 roku. Współpracował potajemnie ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego, utrzymywał także konspiracyjny kontakt korespondencyjny ze Stolicą Apostolską, informując o rzeczywistej sytuacji w okupowanym kraju. Ponadto poprzez podległe mu struktury kościelne pomagał ukrywającym się Żydom. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Krakowa Sapieha podjął rozmowy z przedstawicielami nowych władz, w tym z marszałkiem Koniewem, czego owocem było m.in. uzyskanie zgody na wydawanie "Tygodnika Powszechnego". Wielkim dziełem kardynała Sapiehy była również odbudowa w pierwszych latach powojennych kościelnej instytucji, Caritas. Organizacja ta rozwinęła w wyniszczonym wojną kraju szeroką działalność charytatywną. Nic więc dziwnego, że ogromnym ciosem dla kardynała było upaństwowienie Caritasu w 1950 roku, równoznaczne z jego likwidacją. Podobnie, jak zawarcie w tym samym roku, pod presją władz, porozumienia między państwem a Kościołem, któremu Sapieha był zdecydowanie przeciwny. Innym, równie ważnym wątkiem filmu jest pokazanie roli, jaką krakowski metropolita odegrał w życiu przyszłego Ojca Świętego, Karola Wojtyły. Sapieha zorganizował w czasie wojny konspiracyjne seminarium duchowne, do którego wstąpił młody Wojtyła. Krótko po wyzwoleniu, w 1946 roku, kleryk ten przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia kardynała. Sapieha zdecydował ponadto o wysłaniu go na zagraniczne studia, co zaważyło na przyszłości obecnego papieża. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał wpływ, jaki wywarł na niego książę kardynał. W programie pokazane będą miejsca związane z biografią i działalnością Adama Stefana Sapiehy, gdzie nadal pieczołowicie pielęgnowane są ślady jego obecności. Autorzy dotarli także do ponad 20 osób, które miały osobisty kontakt z kardynałem, m.in. duchownych, ludzi związanych z "Tygodnikiem Powszechnym" i krewnych.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:15:40
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl