Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZA NIEMEN ...

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1999
  • Barwny, 24 min

    Film powstał w cyklu "Małe Ojczyzny".

To była kwitnąca wieś. Jej gospodarni, pełni godności mieszkańcy urzekli Elizę Orzeszkową, a legenda o ich przodkach - Janie i Cecylii Bohatyrowiczach - rozbudziła wyobraźnię pisarki. Dziś wieś Bohatyrowicze popada w ruinę. Jej konanie zaczęło się, kiedy po wojnie wytyczono nowe granice i Polska odsunęła się od niej o 30 kilometrów, a władza radziecka wprowadziła nowe porządki. Rozebrano obszerne stodoły, mieszkańców pozbawiono maszyn i sprzętów rolniczych, a przede wszystkim zabrano im ziemię i siłą wcielono do kołchozu. W 1958 roku mogli przenieść się do Polski. Nieliczni jednak zdecydowali się opuścić rodzinne strony. Teraz są obywatelami Białorusi, ale w ich doli niczego to nie zmieniło.Dziś w Bohatyrowiczach żyje już tylko czternaście osób. Głównie stare kobiety. Ich dzieci i wnuki dawno wyjechały do Grodna. Opuszczone domy zapadają się w ziemię. Krzewy i bujne chwasty zacierają ślady po ogródkach. Pozostały tylko wspomnienia o niegdysiejszym życiu tętniącym nad brzegiem Niemna, dawnych zwyczajach i bliskich, którzy odeszli na zawsze. W filmie dramatyczne wydarzenia, które odmieniły ich los, wspominają Teresa, Tadeusz i Jadwiga Bohatyrowiczowie. O swoich losach i utraconej małej ojczyźnie opowiada też Bohdan Bohatyrowicz, od 1958 roku mieszkaniec Warszawy. Opuścił rodzinne strony jako chłopiec. Ciągle jednak pamięta Niemen, kąpiele w rzece i kursujące po niej statki "Jadwiga" i "Jagiełło", należące do licznego rodu Szymańskich. Uniknął smutnego losu dziadków, którzy pozostali w Bohatyrowiczach. Nie wie też, jak bardzo i nieodwracalnie zmieniła się pustoszejąca z każdym dniem wieś, wegetująca bez dziedziców i perspektyw. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:10:00
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency