filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

PRAWO I PIĘŚĆ


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 5 artykułów z lat 1963-1964
  2. FILMOWY SERWIS PRASOWY 1 artykuł z roku 1964
  3. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 2021
  4. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 2016
  5. MAGAZYN FILMOWY SFP 1 artykuł z roku 2018