Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Roman Wajdowicz

Roman Wajdowicz

 
zwiń

 • 1911. 03. 29
  Data urodzenia
  Warszawa
 • 1934
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Wydział Elektrotechniczny Politechniki Niemieckiej w Brnie
 • 1955
  Odznaczenie
  Medal X-lecia Polski Ludowej
 • 1957
  Wykształcenie
  nostryfikacja dyplomu inżyniera na Wydziale Łączności Politechniki Łódzkiej
 • 1959
  tytuł doktora nauk technicznych; obrona doktoratu na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej
 • 1960
  Odznaczenie
  Złoty Krzyż Zasługi
 • 1964
  Odznaczenie
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1964
  Odznaczenie
  Odznaka Honorowa m. Łodzi
 • 1966
  Odznaczenie
  Medal 1000-lecia Państwa Polskiego
 • 1973
  Nagroda
  Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za "szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej oraz kształcenia kadry naukowo-dydaktyczne"
 • 1988. 08. 28
  Data śmierci
  Łódź

Elektroakustyk, pedagog. Po ukończeniu studiów, w latach 1934-36 pracował jako kierownik zespołu konstruktorskiego w warszawskiej fabryce radioodbiorników "Trans-radio", w latach 1937-39 jako kierownik techniczny w fabryce radiotechnicznej "Trio". Od roku 1935 był także wykładowcą radiotechniki w warszawskiej Szkole Rzemieślniczej. Po wybuchu wojny do czerwca 1941 przebywał w okupowanym przez Rosjan Lwowie, pracując w warsztacie naprawy radioodbiorników. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wyjechał do Stalinabadu (obecnie Duszanbe) w Tadżykistanie, gdzie pracował w Centralnych Warsztatach Napraw Aparatury Kinowej. Do Polski powrócił w roku 1946. W tym samym roku zorganizował Szkołę Radiotechniczną dla dorosłych w Krakowie, w latach 1949-53 kierował Technikum Kinotechnicznym w Krakowie. W latach 1953-87 był wykładowcą w PWSFTViT w Łodzi, w latach 1954-68 prorektorem uczelni, w latach 1980-82 rektorem.
Autor wielu podręczników i artykułów poświęconych technice dźwięku w filmie.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

2020.01.01 04:09:37
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl