Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

STANISŁAW JERZY LEC

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1994
  • Barwny, 47 min

Był poetą i satyrykiem, moralistą i intelektualistą. Wszystkie te określenia znajdują odbicie w jego twórczości, tak jednolitej pomimo swej różnorodności. Jest to bowiem jednolitość walki i sprzeciwu. Lec walczył przed wojną, angażując się po stronie lewicy, ze wszystkim, co uważał za złe w Polsce i na świecie. Walczył w czasie wojny w szeregach Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Po wojnie, do ostatnich swych dni walczył piórem z tyranią w każdej postaci, podporządkowującą sobie społeczeństwa i jednostki, z ograniczaniem ludzkiej wolności. Pochodził z galicyjskiej, uszlachconej plutokracji żydowskiej, baronowie de TuschLetz byli właścicielami dóbr na Podolu i na Bukowinie. Stanisław Jerzy Lec chodził do szkół we Lwowie, studiował polonistykę i prawo na UJ w Krakowie, ale pociągało go pisarstwo. A ze skłonnością do parodii chyba się urodził, bo już jako uczeń na plakacie z napisem "Uczcie się pływać!" dopisał: "Po co? Panta rhei!" Jako literat debiutował w 1929 r. wierszem w prasie krakowskiej. W 1933 r. ukazał się pierwszy zbiór jego liryków "Barwy". Potem wydał jeszcze 5 innych tomów wierszy, a także satyry i fraszki. Ale najoryginalniejszą i najbardziej znaną część jego dorobku literackiego stanowi aforystyka. Kariera Leca jako aforysty zaczęła się wraz z polskim Październikiem. Miał już wtedy za sobą pobyt w Wiedniu, gdzie pracował jako attaché prasowy i skąd właściwie uciekł do Izraela. Nostalgia przygnała go jednak po dwóch latach znów nad Wisłę, do straszliwie skomunizowanego kraju, w którym był na indeksie, a jego nazwisko zniknęło z książek i gazet, jakby nigdy nie istniał. Po zgonie wodza narodów, a zwłaszcza po wydarzeniach 1956 r. w Polsce, drukowane coraz częściej tu i ówdzie "myśli nieuczesane" zaczęły otwierać przed Lecem drzwi warszawskich redakcji. Lec ani się obejrzał, a już był klasykiem, pisarzem o międzynarodowym rozgłosie, tłumaczonym na wiele języków. Stopniowo odbudował także swoje życie osobiste: ożenił się po raz drugi ( z pierwszą żoną rozstał się, gdyż nie zaaprobowała jego powrotu z Izraela do Polski), miał drugiego syna. W 1965 r. podczas operacji lekarze odkryli, że jest nieuleczalnie chory. Wychudł, musiał poruszać się o lasce. Wiedział, że zostało mu niewiele życia. Sam napisał sobie nekrolog kończący sie słowami: "On nie zmarł. Zmienił tylko sposób swego życia." Odszedł 7 maja 1966 r. pozostawił po sobie zaledwie kilka tomów, ale jakże istotnych, krążących od lat w żywym krwioobiegu języka. O jego "Myślach nieuczesanych" Jacek Łukasik napisał przed laty: "Mało mamy książek, z których uczyć się winni ludzie dojrzali i wciąż dojrzewający na różnych etapach życia i działania. (...) W literaturze rozgadanej, w życiu rozgadanym i bez ostrych wyraźnych konturów są oazami lapidarności połączonej z inteligencją". Gdyby żył, Lec miałby dzisiaj 96 lat. Ale wciąż wielu jest tych, którzy go znali, przyjaźnili się z nim, pamiętają go. W poświęconym mu programie mówić o nim będą koledzy po piórze: Andrzej Kuśniewicz, Julian Stryjkowski, Tadeusz Nowakowski, Józef Hen, Leopold Lewin. Na portret Stanisława Jerzego Leca złożą się także wspomnienia jego wieloletniego przyjaciela Jana Śpiewaka, pierwszej żony Elżbiety Rusiewicz, kuzynki Tekli Korczyńskiej oraz drugiej żony Krystyny Świętońskiej. Usłyszymy ponadto wiersze, fraszki i aforyzmy wygłaszane przez samego autora. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:55:11
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego