Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MIĘDZY ZŁOTYM A SREBRNYM WIEKIEM

w DZIEJE KULTURY POLSKIEJ

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1992
 • Gatunek:
  Film oświatowy
 • Barwny. 35 mm. 56 min.

W roku 1572 wraz z bezpotomną śmiercią króla Zygmunta Augusta, kończyło się panowanie dynastii Jagiellonów. Kończyły się też czasy pokoju. Nadchodziły lata wojen z Moskwą, Szwecją i Turcją. Rzeczpospolita Obojga Narodów była nadal państwem potężnym i znaczącym w kulturze europejskiej. Koniec Jagiellonów nie oznaczał końca Złotego Wieku. Jan Kochanowski miał dopiero napisać "Treny", tworzyli poeci: Sebastian Grabowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński. Powoli zmieniały się upodobania, styl życia, gusta artystyczne. W sztuce manieryzm zdobywał przewagę nad renesansem, do głosu dochodził już barok. Nadszedł czas królów elekcyjnych: w 1574 koronowany został Henryk Walezy, który jednak po czterech miesiącach uciekł do Francji. Królem okrzyknięto Annę Jagiellonkę, dając jej za męża kandydata z Siedmiogrodu - Stefana Batorego. Jednym z największych ludzi tego okresu był hetman wielki koronny Jan Zamoyski. W 1587 roku, tron Polski objął Zygmunt III ze szwedzkiej dynastii Wazów. Za jego panowania przypada przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Zapowiadała się nowa epoka w dziejach polskiej kultury, nazywana niekiedy "wiekiem srebrnym".

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl