Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

BAMBERSKA PIEŚŃ, POZNAŃSKIE KURANTY

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1998
  • Barwny, 43 min

W XVII wieku wojna ze Szwedami i epidemie zrujnowały i wyludniły otaczające Poznań wsie, będące własnością miasta, źródłem żywności i pieniędzy z opłat dzierżawnych i podatków. Wówczas władze miasta zwróciły się do niemieckich katolików, by przybyli skolonizować je i odbudować. Przyjeżdżali od 1719 roku z Wirtembergii, Prus Wschodnich, Śląska, Szwabii. W latach 1750-53 w kilku grupach na podpoznańskie Rataje, Wildę i Jeżyce przenieśli się Niemcy z Bambergu, gdzie obowiązywał zakaz rozdrabniania gospodarstw. W swych przywiezionych z ojczyzny tradycyjnych strojach, w których przychodzili na targi, szybko stali się jednym z charakterystycznych elementów miasta. Byli pracowici, uczciwi, rzetelni, a przecież dla poznaniaków słowo "bamber" długo stanowiło synonim kogoś nieokrzesanego. Trzeba było lat, by się to całkowicie zmieniło. Władze pruskie były przekonane, że bawarscy osadnicy będą w Wielkopolsce reprezentować ich interesy. Bambrzy jednak w ciągu niespełna wieku spolonizowali się do tego stopnia, że gwałtownie przeciwstawiali się germanizacji. O wolność Polski, którą uznali za swą ojczyznę, walczyli w powstaniach listopadowym, styczniowym i wielkopolskich. Podczas II wojny światowej w większości nie chcieli podpisać folkslisty, mimo groźby utraty życia. Z kolei po wojnie ze względu na obco brzmiące nazwiska uważani byli z element podejrzany, niemal V kolumnę. Ukrywali więc swe bawarskie korzenie. Dopiero po 1973 roku nawiązali kontakty z Bambergiem. Dziś są one już liczne i ożywione. Można powiedzieć, że spolonizowani potomkowie bawarskich Bambrów są swego rodzaju symbolem jednoczącej się Europy. Z czasem rozbudowujące się miasto wchłonęło bamberskie wsie. W większości porzucili więc rolnictwo. Zaczęli zajmować się handlem, budownictwem, tworzyć własne firmy, zdobywać wykształcenie w przeróżnych dziedzinach. Założyli Towarzystwo Bambrów Poznańskich. W Boże Ciało potomkinie Bamberek wkładają tradycyjne stroje, podobne do tego, który ma na sobie postać Bamberki zdobiąca studzienkę na przyratuszowym targu, i do tych, które w podobne uroczystości noszą Bamberki w Bawarii. Członkowie towarzystwa czują się jednak w pełni Polakami, a pamięć o rodzinnych stronach przodków jest tylko ich dodatkowym bogactwem. W filmie o historii poznaniaków o bawarskich korzeniach, losach swoich rodzin, własnym poczuciu tożsamości i kontaktach z Bambergiem opowiadają: Roman Handschuh, Witold Hoppel, Tomasz Kayser, Urszula Muth, Leokadia i Stanisław Rothowie, Jan Schnaider, Ewa Springer, Wojciech Tritt i prezeska Towarzystwa Bambrów Poznańskich prof. Maria Paradowska. O odkryciu w Polsce potomków emigrantów ze swych stron i kontaktach z nimi mówią też mieszkańcy Bambergu: Gerhard Krischker, Herbert Lauer oraz Marlis i Michael Niedermaierowie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:16:54
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor