Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

PORTRETY WOJENNE. KOBIETY

 • Cykl dokumentalny
 • Rok produkcji:
  2021

Opowieść o pięciu Polkach (Halinie Szwarc, Władysławie Macieszynie, Helenie Marusarzównie, Wandzie Gertz, Halinie Szymańskiej), których młodość i dojrzewanie przypadły na czasy wojenne.
„Portrety Wojenne. Kobiety” to seria dokumentalno-historyczna zrealizowana w nowatorskiej konwencji animadoc. Każdy z filmów łączy w sobie elementy historyczne (archiwalia), wywiady z ekspertami, aktorskie sekwencje fabularyzowane i animowane kadry w klimacie noir.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Patrz także:
schowaj

HALINA SZWARC

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2021

Szesnastoletnia Halina Szwarc (1923 - 2002) na ochotnika zgłosiła się do konspiracji. Zaprzysiężona otrzymała zadanie nauczenia się języka niemieckiego i przyjęcia Volkslisty. W pięć miesięcy biegle opanowała język i ukończyła niemieckie liceum z wyróżnieniem. Na terenie III Rzeszy prowadziła działania dywersyjne i szpiegowskie, zdobywając bezcenne informacje o rozmieszczeniu fabryk zbrojeniowych i działaniach wojsk niemieckich.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

WŁADYSŁAWA MACIESZYNA

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2021

Władysława Macieszyna (1888 - 1967) służyła w Legionach Piłsudskiego, była senatorem IV kadencji międzywojennego parlamentu. Podczas II Wojny Światowej utrzymywała łączność z polską siatką wywiadowczą w Niemczech. Dzięki Władysławie do Londynu trafił tajny raport w sprawie fabryki rakiet V1. Kiedy została aresztowana przez Gestapo próbowała popełnić samobójstwo. Odratowaną i skazaną na karę śmierci Władysławę uratował przypadek: w wiedeńskim areszcie nie było gilotyny, co uniemożliwiło wykonanie wyroku.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

HELENA MARUSARZÓWNA

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2021

Helena Marusarzówna (1918 - 1941) siedmiokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim. Od września 1939 uczestniczyła w polskim ruchu oporu, pełniąc rolę tajnej kurierki, do której obowiązków należało między innymi przenoszenie szlakami górskimi poczty, pieniędzy i broni oraz przeprowadzanie szlakiem górskim ludzi. Została zamordowana przez Gestapo po brutalnym śledztwie. Pomimo tortur nikogo nie wydała.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

WANDA GERTZ

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2021

Wanda Gertz (1896 - 1958) w męskim przebraniu wzięła udział w I Wojnie Światowej, a następnie kontynuowała karierę wojskową walcząc w wojnie polsko - bolszewickiej (1920) i zostając zaufaną sekretarką Józefa Piłsudskiego. Podczas II Wojny Światowej odpowiadała za sformowanie i szkolenie oddziału DYSK ("Dywersja i Sabotaż Kobiet"), wraz z którym wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Zmarła na emigracji, nie mogąc wrócić do kraju, gdzie najprawdopodobniej czekałby ją wyrok śmierci.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

HALINA SZYMAŃSKA

 • Film dokumentalny - fabularyzowany
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2021

Halina Szymańska (1906 - 1989) żona ostatniego polskiego attaché wojskowego w Berlinie. Po wybuchu II Wojny Światowej spotyka admirała Wilhelma Canarisa, szefa Abwehry, członka antyhitlerowskiej organizacji Czarna Orkiestra. W wyniku tego spotkania Halina zostaje polsko-brytyjskim szpiegiem MI6. Przekazuje m.in. informacje o dacie i planach agresji na Francję, napaści na Związek Sowiecki i późniejsze plany walk na froncie wschodnim. Bez wątpienia znacząco przyczyniła się do zdobycia przez aliantów przewagi nad Niemcami.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.01.26 11:56:23
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman