Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Nowości wydawnicze: o arcydziełach polskiego kina po angielsku

3 kwietnia 2023

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się anglojęzyczna książka Seweryna Kuśmierczyka (Uniwersytet Warszawski) i Lidiji Rezoničnik (Uniwersytet w Lublanie) "Masterpieces of Polish Literature and Film. Pharaoh, The Wedding, Mother Joan of the Angels".

Książka zawiera analizy trzech wybranych utworów z polskiego kanonu literackiego i ich filmowych adaptacji, zaliczanych do klasyki polskiego kina: powieści "Faraon" Bolesława Prusa oraz filmu "Faraon" Jerzego Kawalerowicza, dramatu Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" i filmu "Wesele" Andrzeja Wajdy oraz opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza "Matka Joanna od Aniołów" i filmu "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza. W osobnym rozdziale przedstawiono zastosowaną do analizy filmów metodę analizy antropologiczno-morfologicznej opracowaną przez Seweryna Kuśmierczyka.

Monografia kreśli szerszy obraz procesów kulturowych, w których teksty literackie od późnego pozytywizmu po wiek XX wpisywały się w fazy rozwojowe dyskursu literackiego i filmowego. Do prezentacji wybrano dzieła, których adaptacja filmowa miała kluczowe znaczenie dla historycznego rozwoju poetyki filmu polskiego i zachowała żywotność z perspektywy współczesnej i historycznej.

Analizy dzieł literackich, autorstwa Lidiji Rezoničnik, wykorzystujące obszerną bibliografię, z uwzględnieniem najnowszych ustaleń badawczych, koncentrują się na trzech poziomach istnienia dzieła - procesie jego powstawania, analizie i recepcji. Uwzględniają usytuowanie dzieł w szerszym kontekście społeczno-historycznym i kulturowym.

Analizy i interpretacje filmów, autorstwa Seweryna Kuśmierczyka, wykorzystują nowe ujęcie metodologiczne, są wyczerpujące, szczegółowe i pogłębione, dotyczą treści i cech formalnych, odbioru i szerszego oddziaływania dzieła, sytuują filmy w kontekście kulturowym i antropologicznym, a także zawierają informacje pozyskane bezpośrednio z rozmów z twórcami.

Wydanie monografii zostało dofinansowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Lublanie.

Książka w formie ebooka dostępna jest bezpłatnie w serwisie Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.