filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Szponar Ewa

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. EKRANY 39 artykułów z lat 2011-2022
  2. FILM (1973 - ) 3 artykuły z lat 2012-2013
  3. KINO 12 artykułów z lat 2010-2018
  4. KWARTALNIK FILMOWY 3 artykuły z lat 2012-2018
  5. PLEOGRAF 2 artykuły z lat 2017-2019
  6. TYGODNIK POWSZECHNY 1 artykuł z roku 2016