filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

OSWOBOŻDIENIJE

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 8 artykułów z lat 1968-1972
  2. FILMOWY SERWIS PRASOWY 3 artykuły z lat 1970-1972
  3. MAGAZYN FILMOWY 3 artykuły z roku 1971