filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Pinkava Josef

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 2 artykuły z lat 1967-1971
  2. FILM (1973 - ) 5 artykułów z lat 1977-1982
  3. MAGAZYN FILMOWY 3 artykuły z roku 1971