filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Szaralijew Borisław

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 6 artykułów z lat 1956-1972
  2. FILM (1973 - ) 4 artykuły z lat 1980-1987
  3. MAGAZYN FILMOWY 3 artykuły z roku 1971