filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Szukszyn Wasilij

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 4 artykuły z lat 1965-1972
  2. FILM (1973 - ) 28 artykułów z lat 1974-2009
  3. FILMOWY SERWIS PRASOWY 2 artykuły z lat 1974-1977
  4. FORUM 2 artykuły z roku 2009
  5. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 1999
  6. KINO 3 artykuły z lat 1974-1981
  7. MACHINA 1 artykuł z roku 2009
  8. POLITYKA 1 artykuł z roku 2009