filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Dziewulska Małgorzata


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. TEATR 1 artykuł z roku 2016
  2. TYGODNIK POWSZECHNY 2 artykuły z lat 2000-2016
  3. TYGODNIK POWSZECHNY-KONTRAPUNKT 1 artykuł z roku 1999