filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Kraków-Przemyśl, Międzynarod. Festiwal Telewiz.Filmów i Programów Etnicznych

Powiązane słowa kluczowe: Kraków, 'U Siebie' - Międzynarod. Festiwal Telewizyjnych Filmów i Programów Etni;

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 1999
  2. KINO 1 artykuł z roku 1998
  3. PRZEKRÓJ 1 artykuł z roku 1999
  4. REŻYSER 2 artykuły z lat 1998-1999
  5. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2001