filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Bird Antonia

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. EKRAN 4 artykuły z lat 1995-1996
  2. GAZETA WYBORCZA - MAGAZYN 1 artykuł z roku 2000
  3. KINO 1 artykuł z roku 2014
  4. MACHINA 1 artykuł z roku 1998
  5. NOWY NURT 1 artykuł z roku 1995
  6. PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1 artykuł z roku 2000